1874 Brüksel Konferansı

1874 Brüksel Konferansı 27 Temmuz - 27 Ağustos 1874 tarihleri arasında, savaş kuralları ve adetleri hakkında uluslararası bir düzenleme getirilmesi amacıyla toplanan konferanstır. Fransa-Prusya savaşı (1870-71) sonrasında Rusya tarafından toplandı ve altı yıl öncesinde düzenlenen St. Petersburg Konferansı'nın devamı niteliğindeydi.[1][2] Konferansa konu olan kodun taslak metnini Rus hukukçu ve diplomat Friedrich Martens yazdı.[3] Dönemin büyük güçleri Almanya, Fransa, Avusturya-Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu, Rusya ve Büyük Britanya'nın yanı sıra, Belçika, Danimarka, İspanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, İsveç, Norveç, Portekiz ve İsviçre de konferansa katıldı. Diğer davetli ülkeler İran ve ABD katılımda bulunmadı.[4] Bazı hükümetlerin kabul etmemesi üzerine konferansta alınan kararlar yürürlüğe girmedi buna rağmen 1874 Brüksel Konferansı daha sonraki silahsızlanma anlaşmaları için çok önemli bir adım olarak görülmektedir.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Dowdeswell, Tracey Leigh (2017). "The Brussels Peace Conference of 1874 and theModern Laws of Belligerent Qualification" (PDF). Osgoode Hall Law Journal. 54 (3). New York, ABD: New York Üniversitesi. Erişim tarihi: 16 Eylül 2018. 
  2. ^ Meyrowitz, Henri (Mart-Nisan 1994). Yves Sandoz (Ed.). "The Principle Of Superfluous Injury Or Unnecessary Suffering: From the Declaration of St. Petersburg of 1868 to Additional Protocol I of 1977" (PDF). International Review of The Red Cross, 299. Kızıl Haç. ss. 98-122. Erişim tarihi: 16 Eylül 2018. 
  3. ^ İnal, Tuba (2011). "Savaş Hukukunda Tecavüz ve Yağmayı Yasakla(ma)yan Rejimler Lahey Sözleşmeleri (1899, 1907)" (PDF). Uluslarararsı İlişkiler Dergisi. 8 (29). Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği. ss. 27-47. Erişim tarihi: 16 Eylül 2018. 
  4. ^ Dowdeswell, s. 825