14 Masum-u Pak

Basmala.svg
Nizârî Bâtınî-İsmâ‘îl’îyye, Hurûf’îyye, Keysân’îyye ve İmâm’îyye-i İsnâ‘aşer’îyye Şîʿîliğiyle ilgilidir.
Alevisme.png
Alevîlik

14 Mâsûm-u Pâk, Alevîlik'te küçük yaşta şehit edilen Ehl-i Beyt ve On İki İmâmlar'ın oğulları için kullanılan bir kavramdır.

Şiîlikteki "On Dört Mâsûm" tanımlarıDüzenle

Yaşları küçük olduğu için pâk ve mâsum diye adlandırılmıştır. Câferî fıkıh mezhebinde ise bu ifadeye benzer, "Ondört Mâsum" denilen bir kavram bulunmaktadır. Alevîlik'teki "Ondört Mâsûm-u Pâk" ve Caferîlik'teki "Ondört Mâsûm"; Muhammed Mustafa, Fatıma Zehra ile On İki İmâmları kapsamaktadır.

Alevîler, Zilhicce ayının 28-29-30 günlerinde Mâsûm-u Pâk Orucu'nu tutarlar. Bu orucun peşinde, Muharrem ayının ilk günü başlayan ve On İki İmâmlar anısına "On İki gün" devam eden Mâtem Orucu tutulur.

14 Mâsûm-u Pâk ve kimlikleriDüzenle

No Adı Babası Yaşı Şehadet durumu
1 Muhammed Ekber Mûhsin ibn Ali
محمد اکبر محسن
I. İmâm Ali علی
/ Emir ül Mumîn
امیر المومنین
40 gün Şiîler'e göre, Ebu Bekirin izniyle[1][2][3][4][5][6][7][8] Ömer bin Hattabın Ali'nin evine düzenlediği baskında şahsen Ömer bin Hattabın emriyle Kunfuzun Fatımayı vurması[9][10][11][12][13][14] neticesinde annesinin karnında ezilerek öldürüldü. Sünnîler'e göre, çocuklukta doğal nedenlerden vefât etti.[kaynak belirtilmeli]
2 Abdullah
عبداللّه
II. İmâm Hasan حسن /
"Mûctebâ" مجتبی
7 Muâviye'nin adamlarından Talha bin Amir tarafından öldürüldü.
3 Abdullah
عبداللّه
III. İmâm Hüseyin حسین /
"Seyyid eş-Şehîd" سید الشهداء
2 Kerbelâ Savaşı'nda Erzak Dımışki tarafından öldürüldü.
4 Kâsım
قاسم
II. İmâm Hasan حسن /
"Mûctebâ" مجتبی
3 Kerbelâ’da Hezime Kahl tarafından şehit edildi.
5 Ali Asgar
علی‌اصغر
III. İmâm Hüseyin حسین /
"Seyyid eş-Şehîd" سید الشهداء
6 ay Kerbelâ'da babasının su vermek için Yezid'in askerlerine gösterdiğinde Ömer bin Sa'd'ın emriyle okçu Harmele tarafından öldürüldü.
6 Kâsım
قاسم
IV. İmâm Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn / علی زین العابدین 3 Bekir İbni Ur tarafından öldürüldü.
7 Ali Eftan
علی
V. İmâm Muhammed Bakır محمد باقر 6 Şehit edildi.
8 Abdullah
عبداللّه
VI. İmâm Câʿfer Sâdık جعفر صادق 3 Şehit edildi.
9 Yâhya
یحیی
VI. İmâm Câʿfer Sâdık جعفر صادق 3 Abbâsîler tarafından öldürüldü.
10 Sâlih
صالح
VII. İmâm Musa Kâzım موسی کاظم 4 Şehit edildi.
11 Tâyyib
طيب
VII. İmâm Musa Kâzım موسی کاظم 7 Şehit edildi.
12 Câʿfer Tâhir
طاهر جعفر
IX. İmâm Muhammed Cevâd محمد تقی 4 Şehit edildi.
13 Câʿfer
جعفر
X. İmâm Ali Nakî
علی نقی
1 Şehit edildi.
14 Kâsım
قاسم
XI. İmâm Hasan Askerî حسن عسکری 1 Şehid edildi.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

 1. ^ "Tabarani, "Mucem el-Kebir", c. 1, s. 62". 19 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2014. 
 2. ^ Taberi, "Tarihi Taberi", c. 3, s. 429-430
 3. ^ İbni Esakir, "Tarih", c. 30, s. 417-418
 4. ^ "Ez-Zehebi, "Tarih el-İslam", c. 3, s. 118". 18 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2014. 
 5. ^ Muttki Hindi, "Kenzul Ummal", c. 5, s. 252, hadis : 14113
 6. ^ İbn Ebilhedid, "Şerhi Nehcül Belağe" c. 2, s. 47
 7. ^ Mesudi, "Murucuz Zeheb", c. 2, s. 194
 8. ^ "Muhammed ibn Ebdülvahid ibn Ahmed el-Mekdisi, "el-Ehadisil Muhtara", c. 1, s. 90". 20 Kasım 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2014. 
 9. ^ "إجابة عن التحدي : ( فاطمة بضعة مني ) بسند صحيح من كتب الشيعة الإمامية" (Azerice). alkafi.net. 19 Nisan 2010. 19 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2014. 
 10. ^ "Şeyh Taberi, "Delailul Eimme", sayfa 45-46, Hz. Fatıma s.a'ın vefat ve defni hakkındaki haberler babı". 19 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2014. 
 11. ^ "Şeyh Abbas Kummi, "Beytul Ahzan", sayfa 189". 19 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2014. 
 12. ^ "Şeyh Mamekani, "Mirahul İkmal", 3/267". 19 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2014. 
 13. ^ "Şeyh Tebrizi, "Siratun Necat", 3/441". 1 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2014. 
 14. ^ "Seyyid Cafer Murtaza el-Amuli, "Zehra s.a'ın müsibeti", 2/66". 7 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2014.