Ь (Latin)

tarihî Jaꞑalif alfabesinde kullanılmış Latin harfi
Latin alfabesi
Ьь harfi
Ь ь
Ь ь

Ь (küçük harf: ь), Latin alfabesine eklenmiş bir harftir. Sovyetler Birliği'nde latinizasyon sürecinde Kiril alfabesindeki Ы harfine karşılık olarak, /ɯ/ sesini göstermek için Jaꞑalif'e eklenmiştir. Günümüzde kullanılan Ortak Türk alfabesi temelli alfabelerde bu ses I harfi ile gösterilir.