Šipan

Adriyatik Denizi'nde, Hırvatistan'a bağlı bir ada

Šipan, Adriyatik Denizi'nde, Hırvatistan'a bağlı olan bir adadır. Yüzölçümü 15,81 km2'dir. En yüksek noktası 224 m yüksekliğindeki Velji Vrh'tır. Nüfusu 2001 yılı itibarı ile 436 olup nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 27,6 kişidir. Adanın ismi tarihsel kayıtlarda ilk olarak 1371 yılında geçmektedir.

Šipan'ın Adriyatik Denizi'ndeki konumu