Şeyh Ramazan Paşa

Şeyh Ramazan Paşa Fetret Devri'nde Emir Süleyman Çelebi 'ya önce kazaskerlik, sonra da Çandarlı Ali Paşa'nın ölümünden sonra kısa bir dönem vezirlik yapmıştır. Aslen Kırşehir li olup, babasının adı Bayezid'dir. Şerafeddin Yezdi'nin Zafernamesinde, Emir Süleyman tarafından, Ege bölgesinde bulunduğu sırada (1402-1403) Timur'a elçi olarak gönderildiği belirtilmektedir. Hangi tarihte vefat ettiği belli değildir.

Dış bağlantılarDüzenle