Şen halkası

Şen halkası, hiyerogliflerde stilize edilmiş bir ip düğümü gibi temsil edilen, tanjant çizgili bir halkadır. "Şen" sözcüğü Eski Mısır dilinde "kuşatmak" veya "çevrelemek" anlamına gelir, şen halkası ise ebedi hükmü temsil etmektedir. Uzun formunda hükümdar isimlerinin etrafını çeviren ve koruyan kartuş olarak kullanılmıştır.

Pençelerinde şen halkalarıyla Horus (Louvre Müzesi)

Şen halkasının en sık şahin başlı tanrı Horus tarafından taşındığı görülür. Aynı zamanda akbaba başlı tanrıça Nekhbet tarafından da taşınmaktadır. Üçüncü hanedan döneminde bile kullanılan şen halkası, Zoser Piramidi'ndeki kabartmalarda da görülebilir.