Şemseddin Ziya Bey

Klasik Türk müziği bestecisi

Şemseddin Ziya Bey (d. 1882- ö. 1925) Klasik Türk müziği bestecisi.

Şemseddin Ziya Bey
Kişisel bilgiler
Doğum 12 Ekim 1882
Vefa, Fatih, İstanbul
Ölüm 1925
Defin yeri Yahyâ Efendi Dergâhı hazîresi
Vatandaşlığı  Osmanlı İmparatorluğu
Çocuk(lar) Melih Esenbel

12 Ekim 1882 tarihinde İstanbul Vefa’da doğdu. Babası devlet adamı, bestekâr ve tarihçi Çorluluzade Mahmud Celaleddin Paşa’dır. Mekteb-i Sultânî'den mezun olmuş; ayrıca aldığı özel derslerle kendini yetiştirmiştir. 1898’de Ertuğrul Süvari Hassa Alayı kadrosundan II. Abdülhamid’in oğlu Abdülkadir Efendi’nin maiyetine verilmiştir. Bir yıl sonra babasının ölümü üzerine ağabeyi Salih Münir Paşa’nın yanında kaldı. Beş yıl Abdülkadir Efendi’nin emir subaylığını yaptıktan sonra mülâzım-ı evvel rütbesiyle hünkâr emir subaylığına getirildi. Bir süre sonra saraydan ve askerlik mesleğinden ayrılarak Ticaret ve Nâfia Nezâreti’nde çalıştı. Meşrutiyet öncesinde bu kurumdaki görevi mektupçu ikinci muavinliğiydi. Devlet kademesindeki son görevi İstanbul vilâyeti mektupçuluğudur. Şemseddin Ziyâ Bey vefatında Beşiktaş’ta Yahyâ Efendi Dergâhı hazîresindeki aile mezarlığına defnedildi. Eski Dışişleri bakanı ve Washington büyükelçilerinden Melih Esenbel onun üç oğlundan biridir.[1]

Dönemin önde gelen Klasik Türk müziği bestecisidir. Babasının konağındaki mûsiki toplantılarıyla büyümüş ve ilk mûsiki bilgilerini babasından almıştır. Onun ölümünden sonra Tamburî Cemil Bey’den tambur ve kemençe öğrenmiştir. İlk eserlerinde babasının üslûbu sezilmekle birlikte zamanla kendi şarkı üslûbunu geliştirmiştir. Şemseddin Ziyâ Bey felsefe ve tarihle de ilgilenmiş, zengin bir edebiyat ve şiir birikimine sahip olmuş, şarkılarından çoğunun güftesini kendisi yazmıştır. Gerek teknik gerekse melodik yapı bakımından başarılı sayılan eserlerinde içli bir lirizm, mizacındaki karamsarlığın etkisiyle de hafif bir hüzün dikkati çeker. Şemseddin Ziyâ Bey’in günümüze ulaşan bir Anadolu Türk Marşı ve elli iki şarkıdan ibaret eserlerinin listesini Yılmaz Öztuna yayımlamıştır.[1]

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ a b Özcan, Nuri (2010). "ŞEMSEDDİN ZİYÂ BEY". TDV İslâm Ansiklopedisi. 38. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. s. 527. 20 Ocak 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2022.