Şekil bir nesnenin çevre ve yüzey gibi dış özelliklerine bağlı genel bir tanımdır. Renk, desen ve madde gibi özellikler bir nesnenin çeklinde belirleyici rol üstlenmemektedir.

Farklı şekilleri gösteren bir çizim. Soldaki iki üçgen birbirinin eşiyken sağdaki iki üçgen onlara benzerdir.

Ruhbilimciler, insanların cisimleri anlamlandırırken onları zihinde geon adlı şekillere böldüğünü düşünmektedirler.[1] Koni ve küreler bu şekillere örnek olarak gösterilebilir.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Marr, D., & Nishihara, H. (1978). Representation and recognition of the spatial organization of three-dimensional shapes. Proceedings of the Royal Society of London, 200, 269-294