Şehzade Mehmed

Şehzade Mehmed Osmanlı tarihinde adı geçen Mehmed adını taşıyan birden fazla padişah oğlu anlamına gelebilir: