Şehzade Alemşah

Şehzade Alemşah (ö. 1502-03), Osmanlı şehzadesi. II. Bayezid'in oğlu, Yavuz Sultan Selim'in kardeşi.

II. Bayezid ve Gülruh Hatun'un oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Kimi tarihçilere göre 1502, kimilerine göre 1503'te ölmüştür. Şehzade Alemşah, Muradiye Külliyesi'ndeki Cem Sultan Türbesi'ne gömülmüştür.

Alemşah'ın oğlu Çankırı Beyi Osman (ö. 1502), Yavuz Sultan Selim tarafından öldürülmüştür; Gülruh Sultan Türbesi'ne gömülmüştür. Türbede ayrıca 1502'de vefat eden Gülruh Kamer Sultan ve 1522'de ölen Alemaşah'ın kızı Fatma gömülüdür.