Sarkel

(Şarkel sayfasından yönlendirildi)

Sarkel (Şarkel ya da Sharkil, Hazarca'da beyaz kale anlamına gelmektedir)[1] 830'lu yıllar boyunca Bizanslılar ve Hazarlar, Hazarya'daki Aşağı Don Nehri üzerinde (günümüzde Rostov Oblastı'ndaki Tsimlyanskaya şehri yakınlarında) bir sınır karakolu (kale) inşa etmek için işbirliği yapmışlardır. Kazılar sonucu, şehrin 400 m2'lik bir uzunlukta ve dörtgen şeklinde olduğu saptanmıştır.

Hazar kalesi olan Sarkel'in havadan görünüşü. Kazılar, 1930'larda Mikhail Artamonov tarafından yürütülmüştür.

KuruluşuDüzenle

Jonathan Shepard'a göre, bu sınır karakolunun veya kalenin inşa edilme nedeni; Hazarların, Macarları ya da Peçenekleri gözetim ve denetim altında tutarak kuzeybatı sınırını korumak istemesidir.[2] 833'te Hazarlar Sarkel Kalesi'nin inşasında Bizanslı mühendislerin yardımını istemek üzere Konstantinopolis'e İmparator Theofilos'e (h. 829-842) elçi gönderdiler ve imparator da teklifi kabul etti. Sarkel'in inşasında hem Türkler hem de Yunanlar beraber çalışmışlardır. Ancak tuğlaların üzerindeki Türk damgalarından ve Orta Asya havalisine ait ziraat ve savaş aletlerinden, çalışmada Türklerin rolünün daha baskın olduğu görülmektedir.[3] Sarkel'in genel görünümü dikdörtgendi; dört kulesi, iki kapısı ve bir sığınağı vardı.[4] Bu sınır kalesinin inşaatı 835 ile 838 yılları arasında sona erdi.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Douglas Morton Dunlop (1997). "Sarkel". Encyclopedia Judaica (CD-ROM Edition Version 1.0). Ed. Cecil Roth. Keter Publishing House. ISBN 965-07-0665-8
  2. ^ Jonathan Shepard (1998). "The Khazars Formal Adoption of Judaism and Byzantium's Northern Policy". Oxford Slavonic Papers. New Series 31. s.385
  3. ^ Kevin Alan Brook (2006). "The Jews of Khazaria". 2nd ed. Rowman & Littlefield Publishers, Inc. ISBN 0-7425-4981-X
  4. ^ Peter B. Golden (1983). "The Khazar Studies", I. Cilt, s.69

Dış bağlantılarDüzenle