Şahverdi

Şahverdi, bir yer ismi, aşağıdaki anlamlara gelebilir: