Şaheser

bir sanatçının en güzel eseri

Şaheser ya da başyapıt, bir şâirin, bir yazarın ya da bir sanatçının en mühim eseridir. Kendi türünde mükemmel olan, üstün ve zamanının ötesine kalıcı nitelikteki eserlerdir. Sanatça güzelliğin doruğuna erişmiş eserdir. Edebî şaheserler, ulusların fikir ve zevk üstünlüklerini gösteren ürünlerin başında gelir.

Şaheserler, bütün milletlerin aydınlanmasına yarar. İnsanları aynı düşünceler, aynı duygular, aynı heyecanlar çevresinde toplar. Büyük edebî eserler; içinde doğdukları toplumsal koşullar değişmiş, silinmiş de olsa yaşamaya devam ederler. Yüzyıllar boyunca diri, taze, değerli kalırlar.

Ayrıca bakınız

değiştir