İzotropik anten

Anten teorisinde izotropik anten, anten yönlendiriciliği ve kazancı hesaplanırken referans alınan ve pratikte olmayan 3-boyutta her yöne eşit ışıma yaptığı kabul edilen antendir. En çok kullanılan yarım dalga dipolde maksimum alan şiddeti izotropik antene göre 2.15 dB dir.

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle