İzoglos, belirli bir dilsel özelliğin coğrafi sınırıdır. Örneğin bir ünlü harf telaffuzu, bir kelimenin anlamı veya bazı sözdizimsel özelliklerin kullanımının bölgeden bölgeye değişiklikleri göstermektedir.

Faroe Adaları'nın izoglosu

Bibliyografi değiştir

Dış bağlantılar değiştir