İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A. Ş.

İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (kısa adı: İzaydaş), İzmit Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kuruluştur.

İzaydaş'ın logosu

İzaydaş, 1993 yılı başında hazırlanarak resmi gazetede yayımlanan öncelikli bir proje uyarınca 1996 yılı Mayıs ayında İzmit Entegre Çevre Projesi kapsamında kurulmuştur.

Amaç ve görevi

değiştir

Kuruluş, Avrupa Birliği standartlarında çevre ve sanayi dostu en büyük atık yok etme merkezi olmak temelinde, yasal yakma lisanslı yetkili kurum olarak çevre bilinciyle hareket ederek kaliteli bir şekilde teknolojik gelişmelere açık toplumsal görev anlayışıyla sanayiden kaynaklanan tehlikeli atıkların ve evlerden üretilen evsel atıkların bertarafını sağlamak amacını gütmektedir.

İzaydaş, bu doğrultuda; evsel ve endüstriyel atıkların düzenli depolanarak yokedilmesi, endüstriden kaynaklanan tehlikeli ve tıbbi atıkların özel fırınlarda yakılarak ortadan kaldırılması ve enerji üretimi konularında etkinlik gösterir. Bu etkinlikler; insana ve geleceğine saygı çevreyi korumak ilkesi çizgisinde yürütülür.

Etkinlikleri

değiştir
 • Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma
 • Evsel atıklar için düzenli depolama
 • Enerji üretimi
 • Atık pil toplama
 • Lisanslı atık taşıma
 • Danışmalık müşavirlik mühendislik
 • Ücretli laboratuvar analizleri ve
 • Gemi atıkları alım hizmetleridir.

Ayrıca İzaydaş, web sitesi aracılığıyla halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmakta, lisanslı taşıyıcıların listesini sunmakta, çeşitli etkinlik, ihale ve yasaları duyurmaktadır.

Tesisler

değiştir
 • İzmit Tehlikeli Atık Yakma Tesisi
 • İzmit Evsel ve Endüstriyel Düzenli Depolama Alanı
 • Gebze Evsel Katı Atık Depolama Tesisi
 • Kandıra Evsel Atık Aktarma İstasyonu
 • Laboratuvar
 • Çayırova Hafriyat Sahası
 • Dilovası Deponi Alanları

Karşıtlıklar

değiştir
 • Kuruluşundan beri, çevre yanlısı Greenpeace örgütü, İzaydaş'a karşı bir politika izlemiştir. Kocaeli Çevre Eğitimi ve Koruma Derneği'nin de desteklediği bu politikanın temelinde; yasal atık bertaraf yöntemleri arasında yer alan, ancak yatırım ve işletme maliyetleri çok yüksek olan yakma yönteminde, en gelişmiş teknolojilerin uygulanmasında dahi Dioksin ve Furan gibi son derece toksik özelliğe sahip emisyonların arıtımlarının halen yeterli düzeyde sağlanamadığı, bu emisyonların ölçüm ve izlenmelerinin son derece pahalı olduğu, bu nedenlerle tüm dünyada bu yöntemden vazgeçilmeye başlandığı görüşleri yatmaktadır.
 • Çevreciler bu doğrultuda 1997 Ağustos'undan başlamak üzere, 4 yıl süren bir eylemler serisine başlamış; bu eylemler sonucunda 29 Ocak 1999 tarihinde tesisler kapatılmışsa da 17 Ağustos 1999 Depremi'nin hemen ardından tesis "geçici olarak" işletme kararı almıştır.

Dış bağlantılar

değiştir