İzmir bibliyografyası

İzmir'in o tarihte görevde olan Belediyesi tarafından Fransa'da bastırtılmış 1927-1928 yılı fotoğraf albümünün ön kapağı. Kapakta Osmanlıca ve Fransızca yazıların yer almış olmasından, albümün Latin harflerinin kabul edildiği 1 Kasım 1928'den önce yayımlandığı anlaşılmaktadır.

İzmir hakkında yazılmış Türkçe kitaplar listesiDeğiştir

 1. (XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Fransız Gezginlerin Anlatımlarında) İzmir Olaf Yaranga, [Çeviren: Gürhan Tümer], Ekim 2000, 107 S., İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, Kent Kitaplığı: 6.
 2. Rodos'tan Karşıyaka'ya, Yücel İzmirli.Zühal İzmirli, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2007.
 3. 17. ve 18. Yüzyıllarda İzmir Şehri Tarihi 1 Ticaret Tarihi Araştırmaları, Necmi Ülker, Akademi Kitabevi, İzm. 1994.
 4. 18. ve 19. Yüzyıllarda İzmir: Batılı Bir Bakış, Arkas Holding Yayınları, İstanbul, 2013.
 5. 19. Yüzyılda İzmir Kenti, Rauf Beyru, Literatür Yayıncılık, İst. 2011.
 6. 19. Yüzyılda İzmir'de Yaşam, Rauf Beyru, Literatür Yayıncılık, İst. 2000.
 7. 1928'e Kadar İzmir'de Çıkmış Türkçe Kitap ve Süreli Yayınlar Kataloğu [Hazırlayan: Prof. Dr. Ö. Faruk Huyugüzel], 1996, IX+101 S., Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 84.
 8. 1929 Ekonomik Buhran Yıllarında İzmir ve Suç Coğrafyası, Emel Göksu İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzm. 2003.
 9. 5000. Yılında İzmir, Yaşar Aksoy, Ercan Kitabevi.
 10. 70 Yıllık Sevda İzmir Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2001.
 11. Anılarımın Kardeşi İzmir, Refik Durbaş, Literatür Yayıncılık, İst. 2001.
 12. Asansör ve Dario Moreno Anıları, Yaşar Aksoy, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yay. İzm. 1993
 13. Atatürk ve İzmir 1981, 292 S., İzmir Gazeteciler Cemiyeti.
 14. Atatürk'e İzmir Suikastinin İçyüzü [Derleyen: Pakize Sönmez], Nisan 1994, 208 S., Detay Yayıncılık: 1, İnceleme Dizisi: 1.
 15. Atatürk'ün İzmiri, (Bir Kentin Yeniden Doğuşu), Behçet Uz, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İst. 2007.
 16. Atatürk'ün İzmiri, Hakan Tartan
 17. Ateşin Gelini Gavur İzmir (13 Eylül 1922'de İzmir'i Kimler Yaktı?), Mehmet Coral, Doğan Kitapçılık, İst. 2008.
 18. Ateşten Taç Polikarp (İzmir Episkoposu), (Özgün adı: Polycarp: The Crown Of Fire), W. Chad Newsom (Çev. F. Nur Nirvan), Haberci Basın Yayın, İst. 2007.
 19. Aydınlar Kenti İzmir Felsefeci Dr. Ziya Somar'ın Anıları, Ziya Somar, Dokuz Eylül Yayınları, İzm. 2000.
 20. Ben Hasan Tahsin (İzmirli Çocuk), Aydoğan Yavaşlı, Bulut Yayınları, İst. 2008.
 21. Bergama'dan Efes'e Izmir From Pergamon to Ephesus Hümeyra Özalp Konyar, Rasim Konyar, 2004, 379 S., TÜRSAB Kültür Yayınları, [DİL: İngilizce].
 22. Beyaz Kitap, İzmir Belediyesi Neşriyatı, 1954.
 23. Bir Adamın ve Bir Şehrin Tarihi: Tevfik Nevzad (İzmir'in İlk Fikir-Hürriyet Kurbanı) [İmza] [Cilt: 1] Ziya Somar, 1948, III+f+216 S., Ahenk Matbaası, İzmir.
 24. Bir Düş Müydü O İzmir, Dinçer Sümer, Bilgi Yay. 1991.
 25. Bir Ermeni Doktorun Yaşadıkları Garabet Haçeryan'ın İzmir Güncesi, Dora Sakayan, Belge Yayınları, İst. 2005.
 26. Bir İzmir Kabusu, Mütareke ve İşgal Dönemi Üzerine Yazılar, Engin Berber, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzm. 2002
 27. Bir Kent, Bir İnsan, İzmir'in Son Yüzyılı S.Ferit Eczacıbaşı'nın Yaşamı ve Anıları, Yaşar Aksoy, Eczacıbaşı Vakfı Yayınları, 1986.
 28. Bir Kentin Yeniden Yapılanması İzmir 1923 - 1938, Tülay Alim Baran, Arma Yayınları, İst. 2003.
 29. Bir Zamanlar İzmir, (Orlando Carlo Calumeno Koleksiyonu'ndan Kartpostallar ve Vital Cuinet'nin İstatistikleri ve Anlatımlarıyla), Birzamanlar Yayıncılık, İst. 2009.
 30. Bir Zamanlar İzmir'de, Nedret Güvenç, İş Bankası Yay. İst. 2001.
 31. Çaka Bey, İzmir ve Civarındaki Adaların İlk Türk Beyi, Akdes Nimet Kurat, Ank. 1987.
 32. Değişen İzmir'i Anlamak, Kolektif, Phoenix Yayınevi, Ank. 2010. ISBN 6055738433
 33. Değişim Sürecinde İzmir'de Sanayileşme 19. Yüzyıl, Abdullah Martal, Dokuz Eylül Yayınları, İzm. 1999.
 34. Denizle Başbaşa İzmir Körfezinin Romanı, Münir Tevfik Uras, İst. 1967.
 35. Destanlar Çağından 19. Yüzyıla İzmir (Özgün adı: Etude Sur Smyrne), Bonaventure F. Slaars, Konstantinos Oikonomos (Çev. Bilge Umar), İletişim Yayınevi, İst. 2001.
 36. Deste Katina'nın Aşk Falı İzmir Büyücüleri Fala Nasıl Bakarlardı? (Özgün adı:Deste), Mara Meimaridi, Literatür Yayıncılık, İst. 2005.
 37. Doğu Akdeniz'de Liman Kentleri 1800-1914, (Özgün adı: Port Cities of the Eastern Mediterranean), Çağlar Keyder, Donald Quataert, Eyüp Özveren, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İst. 1994.
 38. Ege Kültüründen Damlalar [İzmirde Basın Hayatı Hakkında Yazılar Var] [Hazırlayan: Alpay Kabacalı], 1997, 112 S., TÜYAP.
 39. Ege Rüzgârları Sürgünden Zeus, Pergamon Hümanizması ve İzmirli Kör Ozan Homeros, Sefa Taşkın, Sel Yayıncılık, İst. 1997.
 40. Ege'de Kurtuluş Savaşı Başlarken, Nurdoğan Taçalan, Milliyet Yay. İst. 1970.
 41. Ege'de Müzikçiler Ansiklopedisi (İzmir ve İlçeleri), Onur Akdoğu, Eser Sahibinin Kendi Yayını, İst. 1997.
 42. Ege'nin Kurtuluşu, Cemal Kutay, Boğaziçi Yayınları, İst. 1981.
 43. Eski Çağda Ege ve İzmir, Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Yaşar Eğitim Vakfı Yay. 1993.
 44. Eski İzmir 1, (Yerleşme Katları ve Athena Tapınağı), Ekrem Akurgal, Türk Tarih Kurumu Yayınları, İst. 1997.
 45. Eski İzmir'den Anılar A. Şahabettin Ege, [Hazırlayan: Erkan Serçe], Ekim 2002, XI+59 S., 3,500,000 TL, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Kitaplığı: 32, [KONU: ANI/HATIRAT].
 46. Eski İzmir-I: Yerleşme Katları ve Athena Tapınağı Ekrem Akurgal, 1993 (2. Baskı), 144+108 Şekil+70 Levha+h S., 125,000 TL, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, V: 40.1.
 47. Eski Kartpostallarda İzmir'in Su Kemerleri, Nezih Başgelen, Arkeoloji ve Sanat Yayınlaı, İst.
 48. Eski Kartpostallarda Şehir Güzeli İzmir, Nezih Başgelen, Arkeoloji ve Sanat Yayınlaı, İst.
 49. Eski ve Yeni İzmir Ekrem Yalçınkaya, 1943, 100+f S., 1.25 TL, Yeni Kitap Basımevi, Konya.
 50. Evvel Zaman İçinde İzmir (Uğur Göktaş'ın Koleksiyonu'ndan), (Tr-İng basılmış)- Kolektif, D Yayınevi, İst. 2009
 51. Fransız Seyahatnameleri ve Tarih Aynasında İzmir Kolokyumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzm.
 52. Fuara Bakış [13. İzmir Fuarı] [Hazırlayan: Avni Altıner], 1944, 176 S., 1.50 TL, İstanbul.
 53. Gavur İzmir Güzel İzmir, Tarık Dursun K., Dünya Yay. İst. 2004.
 54. Gavur İzmir'den Güzel İzmir'e İmbatın Türküsü, Mehmet Şakir.
 55. Geçen Günlerim, Olaylar ve Hatıralar (İzmir Eski Vali ve Belediye Başkanı Enver Saatçigil'in Anıları) Enver Saatçigil, Haziran 1999 (3. Baskı), 141 S., TÜKELMAT A. Ş., [KONU: ANI/HATIRAT].
 56. Geçmiş Zamanda İzmir, Fotoğraflar Nezih Başgelen, Kentbank Yayını, 1998
 57. Gelişen İzmir, A. Nedim Atilla, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzm. 2001.
 58. Gezginlerin Gözüyle İzmir 17. Yüzyıl Cilt: 1, İlhan Pınar, Akademi Kitabevi, İzm. 1998.
 59. Gezginlerin Gözüyle İzmir 18. Yüzyıl Cilt: 2, İlhan Pınar, Akademi Kitabevi, İzm. 1996
 60. Gezginlerin Gözüyle İzmir 19. Yüzyıl-1 Cilt: 3, İlhan Pınar, Akademi Kitabevi, İzm. 1994
 61. Gezginlerin Gözüyle İzmir 19. Yüzyıl-2 Cilt: 4, İlhan Pınar, Akademi Kitabevi, İzm. 1996.
 62. Gezginlerin Gözüyle İzmir 20. Yüzyıl Cilt: 5, İlhan Pınar, Akademi Kitabevi, İzm. 1997.
 63. Güneş Deniz Tarih Bereket Temizlik Beldesi İzmir Sami Güner, 1989, 397 S., İzmir Büyükşehir Belediyesi.
 64. Hacılar, Seyyahlar, Misyonerler ve İzmir 1608-1918, İlhan Pınar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzm.
 65. Halikarnas Kadırgası Antik İzmir'den Ege'ye, Yaşar Aksoy, İnkılâp Kitabevi, İst. 1997.
 66. Horosan'dan İzmir Kıyılarına Cemaat-ı Tahtacıyan, Murat Küçük, Nefes Yayınevi, 1995.
 67. Izmir (Smyrna) Und Sein Wirtschaftsgeographisches Einzug Sgebiet Danyal Bediz, 1935, 88 S., Dissertationsdruckerei Und Verlag Konrad-Triltsch, Würzburg, [DİL: Almanca].
 68. İğne Deliğinden İzmir, Yaşar Ürük, Yakın Yayınevi, 2011. ISBN 9786058791435
 69. İktisat Esaslarımız -Hatıra ve Zabıtlarıyla 1923 İzmir İktisat Kongresi, Kazım Karabekir, Emre Yayınları, İst. 2001.
 70. İlkçağ'da İzmir: Kentin, En Eski Çağlardan İ.S. 324'e Kadar Tarihi (Özgün adı: A History of the City from the Earliest Times to 324 A.D., Cecil John Cadoux, Çeviri: Bige Umar İletişim Yayınevi, İst. 2003.
 71. İngiliz Belgeleri ile Sakarya'dan İzmir'e (1921-1922), Bilâl N. Şimşir, Milliyet Yayınları, İst. 1974.Bilgi Yayınevi, Ank. 1989.
 72. İşgal'den Kurtuluş'a İzmir (9 Eylül 1922-9 Eylül 2007) [Hazırlayanlar: Oktay Gökdemir, Serdar Kızık, Haluk Işık], 2007, 130 S., İzmir Büyükşehir Belediyesi-Cumhuriyet Gazetesi.
 73. İyonya'da Son Akşam - Yüksek Komiser Stergiadis'in İzmir Günleri, Yavuz Özmakas, Şenocak Yayınları, İzmir, 2010.
 74. İzmir (Kuruluştan Kurtuluşa) Mehmet Okurer, 1970?, 197 S., İzmir.
 75. İzmir (Tarihinden Kesitler) Mübahat S. Kütükoğlu, Ağustos 2000, 217+h S., İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, Kent Kitaplığı: 1.
 76. İzmir 1726 (Seyahatname) Angelico Maria Müller, [Çeviren: Ayla Sevim Uhri], Ekim 1999 (2. Baskı), 46 S., Tepekule Kitaplığı Yayınları: 1.
 77. İzmir 1830-1930 Unutulmuş Bir Kent mi? (Bir Osmanlı Limanından Hatıralar), Marie - Carmen Smyrnelis, İletişim Yayınevi, İst. 2008.
 78. İzmir 1873, Karl von Scherzer (Çev. İlhan Pınar), İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzm. 2001.
 79. İzmir 1905, Erkan Serçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzm. 2000.
 80. İzmir 1914, Hüseyin Rıfat, Akademi Kitabevi, İzm. 1997.
 81. İzmir 1919-1922 Tanıklıklar, Pelin Böke, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İst. 2006.
 82. İzmir 1920 Yunanistan Rehberinden İşgal Altındaki Bir Kentin Öyküsü, Engin Berber, Akademi Kitabevi, İst. 1998.
 83. İzmir 1922 (Bir Kentin Yıkımı), Marjorie Housepian Dobkin, Belge Yayınları, İstanbul, 2012.
 84. İzmir 1950, Bilge Umar, Boyut Yayın Grubu, İst. 1999.
 85. İzmir 1993, 176 S., Kültür Bakanlığı Yayınları: 1555, Tanıtma Eserleri: 57.
 86. İzmir Agorası, Hakkı Gültekin, İhsan Gümüşayak Matbaası, İzm. 1951.
 87. İzmir Akdeniz Oyunları 1971 (RAPOR) [Hazırlayan: Organizasyon Komitesi], 1971, 320 S., Ankara.
 88. İzmir Arkeoloji Müzesi Jale (Öz) Dedeoğlu, Haziran 1993, 79 S., $ 16, A Turizm Yayınları.
 89. İzmir Ateşler İçinde, Ann Bridge, Milliyet Yayınları, 1972.
 90. İzmir Basınında Demokrasi Mücadelesi 1923-1950, Dr.M. Taner Bayazıt, İzm. 1992.
 91. İzmir Basketbolünde İz Bırakanlar, Okan Yüksel, Ege Kültür Platformu Der. Yay. 2008.
 92. İzmir Büyücüleri, Mara Meimaridi, Literatür Yay.
 93. İzmir Büyükkent Bütününde Romanlar, N. Timurcanday Özmen, Zerrin Toprak, Nobel Yayın Dağıtım, Ank. 2007.
 94. İzmir Demiryolları, A. Nedim Atilla- İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzm. 2004
 95. İzmir Devlet Tiyatrosu 1944-2004, Fikret Tartan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzm. 2004.
 96. İzmir Efsaneleri, Yaşar Ürük, Heyamola Yayınları, İstanbul, 2012.
 97. İzmir Ermeni İhtilal Komitesi ve Terör [Hazırlayan: Hayri Mutluçağ], 1986, 189+f S., 1,250 TL, Belge Yayınları, Dün-Bugün-Yarın: 01-02.
 98. İzmir Esintileri, Dinçer Sezgin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzm. 2007.
 99. İzmir Esnaf ve Ahali Bankası'ndan Egebank'a (1928-2000) Erkan Serçe, Sabri Yetkin, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İst. 2000.
 100. İzmir Fikir ve Sanat Adamları (1850-1950) Prof. Dr. Ö. Faruk Huyugüzel, 2000, 640 S., 3,800,000 TL, Kültür Bakanlığı Yayınları: 2509, Kültür Eserleri Dizisi: 280.
 101. İzmir Fotoğraf Albümü 1927-28, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzm. 2001.
 102. İzmir Fuarı Büyük Bir Halk Okulu, Elvan Feyzioğlu, İzfaş Kültür Yay. 2006.
 103. İzmir Gazi Heykeli, Mevlüt Çelebi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzm. 2002.
 104. İzmir Gazinoları (1800'lerden 1970'lere) Lütfü Dağtaş, Nisan 2004, XII+119 S., 5,500,000 TL, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Kitaplığı: 48.
 105. İzmir Gezisi (Antoine Galland'ın Bir Elyazması (1678)) [Hazırlayan/Çevirenler: Frederic Bauden, Erol Üyepazarcı], Ekim 2003, XXVIII+163 S., 7,000,000 TL, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Kitaplığı: 43.
 106. İzmir Güzellemesi, Sancar Maruflu, Ege Kültür Platformu Der. Yay. 2009.
 107. İzmir Hamamları, Harun Ürer, T.C. Kültür Bakanlığı Yay. 2002.
 108. İzmir Hanları, Bozkurt Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi yayını, Ank. 1991.
 109. İzmir Hatıraları, M. Kamil Dursun, Akademi Kitabevi, İzm. 1994.
 110. İzmir Hayaletleri, Loren Edizel, Şenocak Yayınları, İzm. 2008.
 111. İzmir Hikâyeleri, Halid Ziya Uşaklıgil, Özgür Yayınları, İst. 2005.
 112. İzmir Karşıyaka'dan Dünya'ya..., Attila Karaosmanoğlu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İst. 2005.
 113. İzmir Kartpostalları 1900, Fikret Yılmaz. Sabri Yetkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzm. 2003.
 114. İzmir Mahaleleri (Bir Tipleştirme Örneği), Ruşen Keleş, Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, Ankara, 1972.
 115. İzmir Mahalleleri (Bir Tipleştirme Örneği) Ruşen Keleş, 1972, XII+40+h S., Sosyal Bilimler Derneği Yayınları: A-4.
 116. İzmir Masalları, Derleme, Belge Yayınları, İst. 2003.
 117. İzmir Mozaiğinde Belirgin Taşlar, Melih Gürsoy, İzm. 1999.
 118. İzmir Müzesi Rehberi 1932, 95+f S., İzmir Asarı Atika Muhipleri Cemiyeti.
 119. İzmir Oteller Tarihi, Emel Kayın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzm. 2000.
 120. İzmir Posta Tarihi- A. Nedim Atilla- İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzm. 2003.
 121. İzmir Postası'nın Adamları, Ahmet Büke, Kanat Kitap, İst. 2004, Can Yayınları, İst. 2010.
 122. İzmir Resimleri [Cilt: 1] Dinçer Sezgin, 1994, 157 S., İleri Kitabevi, İzmir, [KONU: HİKAYE].
 123. İzmir Rıhtımında ve Diğer Öyküler, Ernest Hemingway (Çev. Mehmet Harmancı), Epsilon yay. İst. 1997.
 124. İzmir Romanları, Alper Yağlıdere, Ozan Yayınevi, 2011. ISBN 9944143509
 125. İzmir Rumlarının Müziği 1900-1922, Aristomenis Kaliviotis, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2013.
 126. İzmir Saat Üç, Tomas Tranströmer, Nokta Yayınları, İst. 2004.
 127. İzmir Sefarad Mutfağı,
 128. İzmir Sesler Yüzler Sokaklar, M. Şakir Örs, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzm. 2001
 129. İzmir Sevgisi, Yaşar Aksoy, İleri Kitabevi, İzm. 1996.
 130. İzmir Suikastı Bir Suikastın Perde Arkası, Cemal Avcı, IQ Kültür-Sanat Yayıncılık, İst. 2007.
 131. İzmir Suikastı İddianame ve Kazım Karabekir'in Savunması, Kazım Karabekir, Emre Yayınları, İst. 2005.
 132. İzmir Suikastinin İçyüzü (1. ve 2. Ciltler), F. Kandemir, Tarih yayınları, 1955.
 133. İzmir Şehir Tiyatrosu [Cilt: 1] Gökhan Akçura, Aralık 1985, 45 S., Devlet Tiyatroları İç Eğitim Dizisi: A-20.
 134. İzmir Şehir Tiyatrosu [Cilt: 2] Gökhan Akçura, Ocak 1986, 57 S., Devlet Tiyatroları İç Eğitim Dizisi: a21.
 135. İzmir Şehri ve Tarihi [İmza] Dr. Tuncer Baykara, 1974, VI+140 S., Ege Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsü Yayınları No.: 2.
 136. İzmir Tarihi Hakkı Gültekin, 1952, 60+f+h S., 2.50 TL, İzmir, Ege Turizm Cemiyeti.
 137. İzmir Tiyatro Yaşamında Kültürpark [Cilt: 2] Önder Paker, Nisan 1990, 62 S., Devlet Tiyatroları İç Eğitim Dizisi: a-54.
 138. İzmir ve Çevresi Nüfus İstatistiği 1917, Erkan Serçe, Akademi Kitabevi, İzm. 1998.
 139. İzmir ve Çevresi Resmi, Özel Binalar İstatistiği 1918, Erkan Serçe, Akademi Kitabevi, İzm. 1998.
 140. İzmir ve Çevresinde Yunan İşgali ve Rum Mezalimi, Zafer Çakmak, Yeditepe Yayınevi, İst. 2007.
 141. İzmir ve İlçeleri [İmza] Kerim Özbekler, 127 S., Doğruluk Matbaacılık ve Ticaret, İzmir.
 142. İzmir ve Levanten Dünya (1550-1650), Daniel Goffman, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İst. 1995.
 143. İzmir Yahudileri (19.-20.yy), Henri Nahum, İletişim Yayınları, İst. 2000
 144. İzmir Yahudileri Tarihi 1908-1923, Siren Bora, Gözlem Yay. 1995.
 145. İzmir Yazıları (Camiler, Hanlar, Medreseler, Sebiller) Münir Aktepe, [Hazırlayan: Fikret Yılmaz], Ekim 2003, XXXIX+246 S., 9,000,000 TL, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Kitaplığı: 42.
 146. İzmir Yollarında (Atatürk'ün Batı Anadolu Gezisi 14 Ocak 1923-20 Şubat 1923) [Hazırlayan: Mehmet Önder], 1989, 109+h S., 4,400 TL, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: 298, Atatürk Dizisi: 28.
 147. İzmir Yollarında, (Bağımsızlık Savaşı 5) Fazıl Hüsnü Dağlarca, Yapı Kredi Yayınları, İst. 2009.
 148. İzmir, Cemal Saran, Birlik Matbaası, Bornova, 1973.
 149. İzmir, Hümeyra Özalp Konyar-Rasim Konyar, Türsab Kültür Yayınları, 2004.
 150. İzmir: 13 Eylül 1922, Mehmet Coral, Doğan Kitapçılık, İst. 2003.
 151. İzmir'de 55 Yıl, Şinasi Revi, Tükelmat yay. 1993.
 152. İzmir'de Bir Manastır Çınarı, Yücel İzmirli, Zühal İzmirli, Kırmızı Kedi Yayınevi, İst. 2010.
 153. İzmir'de Eğitim ve Eğitimciler (1850-1950) Sadiye Tutsak, 2002, XIV+512 S., 6,100,000 TL, Kültür Bakanlığı Yayınları: 2892, Kültür Eserleri Dizisi: 374.
 154. İzmir'de Kentsel Aile Dr. Emre Kongar, 1972, 180 S., Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayınları: a-3.
 155. İzmir'de Kitapçılık 1839-1928 Kitaplar, Kitapçılar, Matbaalar ve Kütüphaneler, Erkan Serçe, Akademi Kitabevi, İzm. 1996.
 156. İzmir'de Kitle Haberleşmesi, Oğuz Arı, Sosyal Bilimler Derneği Yay. Ank. 1972.
 157. İzmir'de Sefarad Mimarisi ve Sinagogları, Mine Tanaç Zeren, Yalın Yayıncılık, İst.2010.
 158. İzmir'de Sivil Toplum, Gülgün Erdoğan Tosun, Alfa Aktüel Yayınları, İst. 2006.
 159. İzmir'de Türk Mührü, (Emir Sultan Dergahı Haziresi Mezar Kitabeleri), Cahit Telci, Necmi Ülker, Turan Gökçe, Vehbi Günay, Şenocak Yayınları, İzm. 2008.
 160. İzmir'de Üç Çocuktuk (Sezen - Haluk - Meltem), Hacer Kılcıoğlu, Günışığı Kitaplığı, İst. 2010.
 161. İzmir'de Üç Gün ve Bir Gece, Nedret Gürcan, Agora Kitaplığı, İst. 2007.
 162. İzmir'de Yeme İçme Sanatı Ocak 1996, 210 S., İntermedia Yayınları: 9, Gezgör Dizisi: 2.
 163. İzmir'de Yunanlıların Son Günleri, Prof. Dr. Bilge Umar, Bilgi Yayınevi, Ank. 1974.
 164. İzmir'e, Ege Adaları'na ve Girit'e Seyahat, Tancoigne (Çev. Ercan Eyüboğlu), Büke Yayınları, İst. 2003.
 165. İzmir'i Sevme Sanatı, Yaşar Aksoy, İleri Kitabevi, İzm. 1994.
 166. İzmir'in Anahtarı, Tatiana Salem Levy, Hitkitap Yayıncılık, İst. 2010.
 167. İzmir'in Çılgın Dedikoduları (Özgün adı: La Folle Rumeur de Smyrne, Claude Gutman (Çev. Meral Gaspıralı), Cep Kitapları, İst. 1994.
 168. İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar (şiir), Memet Zeki Gündüz, Muhittin Bilgin Şenocak Yayınları, İzm. 2010.
 169. İzmir'in Duayenleri, Yeni Asır Yay. İzm. 2010.
 170. İzmir'in İçinde Çizdiler Beni, Şinasi Revi, Tükelmat Yay. 1988.
 171. İzmir'in İçinde, Samim Kocagöz, Cem yayınevi, 1989.
 172. İzmir'in İncisi, Yücel İzmirli, Zühal İzmirli, Kırmızı Kedi Yayınevi, İst. 2011.
 173. İzmir'in İşgalinden Kurtuluşa, Ferzan Gürel, Cumhuriyet Kitapları, İst. 2000.
 174. İzmir'in Kitabevleri Haritası 15 S., Yapı Kredi Yayınları, Kitaplık Sayı 43 Eki.
 175. İzmir'in Smyrna'sı Paleolitik Çağ'dan Türk Fethine Kadar, Ersin Doğer, İletişim Yayınevi, İst. 2006.
 176. İzmir'in Tarihi Raif Nezihi, [Hazırlayan: Erol Üyepazarcı], Ekim 2001, V+17+15+18+16+... S., 15,000,000 TL, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Kitaplığı: 22.
 177. İzmirli Bir Şair Tevfik Nevzad, İbrahim Şahin, Akademi Kitabevi, İzm. 1993.
 178. İzmirli Dimitrios'a Bir Tabur, Eric Ambler, 1973.
 179. İzmirli İsmail Hakkı Hayatı, Eserleri, Görüşleri, Bayram Ali Çetinkaya, İnsan Yayınları, İst. 2000.
 180. İzmirli Mesih Sabetay Sevi (The Messiah of Ismir), Joseph Kastein (Çev. Orhan Düz), Yeniyüzyıl Yayınları, İst. 2008.
 181. İzmirli Nine, Elsa Hiu, İletişim Yay. İst, 1999.
 182. İzmirli Öyküler, Kolektif, Şenocak Yayınları İzm. 2009.
 183. İzmirli Ressamlar Ansiklopedisi Mümtaz Sağlam, Nisan 2001, 192 S., İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Kitaplığı: 13.
 184. İzmirli, Hüseyin Peker, Telos Yayınları Kelepir Kitapları, İst. 1998.
 185. Kadın Öykülerinde İzmir, Yasemin Yazıcı, Sel Yayıncılık, İst. 2009.
 186. Kalbim Ege'de Kaldı (Cemal Yalkış'ın Gözüyle Bir Zamanlar İzmir) Cemal Yalkış, Prof. Dr. Bilge Umar, Aralık 1998, 143 S., EGSBANK.
 187. Kalimerhaba İzmir, Can Eryümlü, Dünya Yayıncılık, İst. 2004.
 188. Kayıp Cennet, Smyrna 1922 - Hoşgörü Kentinin Yıkılışı, Giles Milton, Şenocak Yayınları, İzmir, 2009.
 189. Koç Bilekli - Vali Rahmi Bey'in İzmir Günleri, Yavuz Özmakas, Şenocak Yayınları, İzmir, 2011.
 190. Küllerinden Doğan Şehir İzmir 1922, (Mösyö Grescovich'in Orijinal Raporuyla İzmir Yangını Gerçeği), Murat Köylü, Kripto Basım Yayın, Ank. 2010.
 191. Kültürpark'ın (İzmir) Ağaç ve Çalı Türleri, 1992.
 192. Levant'ın Yıldızı İzmir Levantenler, Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler, Bülent Şenocak, Şenocak Yayınları, İzm. 2008.
 193. Mahkeme Tutanaklarına Göre İzmir Suikasti Davası, Yaşar Şahin Anıl, Kastaş Yayınları, İst. 2005.
 194. Metropolit Efendi - Rum Metropoliti Hristostomos'un İzmir Günleri, Yavuz Özmakas, Şenocak Yayınları, İzmir, 2008.
 195. Mütareke ve İşgal Dönemi İzmir Basını (30 Ekim 1918 - 8 Eylül 1922)Ankara 1989. ISBN 9751610770
 196. Mütarekede İzmir Olayları, Nail Moralı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2009.
 197. Mütarekede İzmir, Nail Moralı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzm. 2002.
 198. Ne Demek İzmir; Buca, Niye Buca!?, Önder Şenyapılı, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, Ank. 2005.
 199. Örgütleşemeyen Kent: İzmir, Mübeccel B. Kıray, Bağlam Yayınları, İst. 1998.
 200. Özgün Bir Şehir Gavur İzmir'den Türk İzmir'e (Ayrıca: Karşıyaka Çocuğu, Anılar, İzlenimler), Cengiz İlhan, Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı - Eser Yayınları, İst. 2011.
 201. Sabetay Sevi İzmirli Meşhur Sahte Mesih Hakkında Bir Sosyal Araştırma, İbrahim Alaettin Gövsa, Milenyum Yayınları, İst. 2000.
 202. Sakallı Vali - Nurettin Paşa'nın İzmir Günleri, Yavuz Özmakas, Şenocak Yayınları, İzmir, 2011.
 203. Sancılı Yıllar: İzmir 1918-1922, Mütareke ve Yunan İşgali Döneminde İzmir Sancağı, Ankara 1997.
 204. Selanik'ten İzmir'e (Zübeyde Hanım ve Mustafa Kemal) Yılmaz Gürbüz, Elips Kitap, Ank. 2010.
 205. Sevr Anlaşması ve Aydın (İzmir) Vilayeti Kamil Su, Mayıs 1981, 68 S., Kültür Bakanlığı Yayınları: 464, Kültür Eserleri Dizisi: 5.
 206. Sokak Sokak İzmir Kent Atlası, Kolektif, Map Medya Yayınları, İst. 2004.
 207. Son Yüzyıllarda İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyumu Tebliğleri, Sempozyum, Akademi Kitabevi, İzm. 1994.
 208. Sonsuzluk Sessiz Büyür Eski İzmir / Tarih Söyleşileri / Büyük Kukuriko / Öteden Beriden, Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı), Bilgi Yayınevi / Halikarnas Balıkçısı, Ank. 1996.
 209. Şu Bizim Karşıyaka (Cordelio'nun Karşıyaka Oluşunun Küçük Tabloları), Yaşar Ürük, Atadost Yay. 1999.
 210. Tanzimat Öncesi İzmir Sanatında Yeni Yönelimler, Ayda Arel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzm.
 211. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e İzmir'de Belediye (1868 - 1945), Erkan Serçe, Dokuz Eylül Yayınları, İzm. 1998.
 212. Tarih Boyunca Çeşme, İsmail Gezgin, Şenocak Yayınları, İzmir, 2009.
 213. Tarih Boyunca Ege Kavgası, Muzaffer Gökman, Eğitim-Öğrenci Yay. 1977.
 214. Tarih İçinde İzmir Sinemaları, Oğuz Makal, Güsev Yay. İzm. 1992. (ISBN 9759681307)
 215. Tarih İçinde İzmir, Dr.M. Çınar Atay, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayını, İzm. 1978.
 216. Tarihi Ekonomisi ve İnsanları ile Bizim İzmirimiz, Melih Gürsoy, Eser Sahibinin Kendi Yayını, İst. 1993.
 217. Tarihten Günümüze İzmir Mutfağı- A. Nedim Atilla- İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını (1. Baskı 2000- 2. baskı 2010)
 218. Tevfik Nevzad İzmir'in İlk Fikir-Hürriyet Kurbanı, Ziya Somar, İzm. 1948.
 219. Travnik'ten İzmir'e, Nazan Bilgel, Ezgi Kitabevi Yayınları, İst. 2004.
 220. Türk Siyasal Hayatında Seçimler ve İzmir, Tanju Tosun, Orion Kitabevi, Ank. 2009.
 221. Türkiye'de Dini Hayat İzmir Örneği, M. Emin Köktaş, İşaret Yayınları, İst. 1993.
 222. Türkiye'nin Aynası İzmir / the Mirror of Turkey İzmir 1998 (2. Baskı), 378 S., İzmir Büyükşehir Belediyesi.
 223. Uygarlığın Anıtı Bayraklı, Adil Akçamlı
 224. Üç İzmir, Kolektif, Yapı Kredi Yayınları, İst. 1992. (ISBN 9753631073)
 225. Vasıf Çınar ve İzmir'e Doğru Gazetesi Yazıları, Tülay Alim Baran, Arma Yayınları, İst. 2001.
 226. Vourla, Urla'da Zamana Tanıklık, A. Nedim Atilla.Nezih Öztüre, Öztüre Grubu Kültür Yayınları 2003.
 227. Yakın Çağların Fikir ve Edebiyat Tarihimizde İzmir, Ziya Somar, İzm. 1944.
 228. Yalta'dan İzmir'e, Ayşe Nil Altay, Bencekitap, Ankara, 2010.
 229. Yeni Asır'ın İzmir Yılları (1-6. ciltler), Türkmen Parlak, Yeni Asır Yayını, İzm. 1995.
 230. Yeni Onbinlerin Gölgesinde Bir Sancak: İzmir (30 Ekim 1918 - 15 Mayıs 1919), Engin Berber, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İst. 1999.
 231. Yitik Kentin Kırk Yılı İzmir'in Hacı Frangu Semtinden, Kozmas Politis, (çev. Osman Bleda) Belge Yayınları / Marenostrum, İst. 1994.
 232. Yunan Ege'den Nasıl Gitti, Son Günler, İşgalden Kurtuluşa 2, Türkmen Parlak, İzmir Sosyal Hizmetler Vakfı Kültür Yay. 1983.
 233. Yunan Ege'ye Nasıl Geldi, İlk Günler, İşgalden Kurtuluşa 1, Türkmen Parlak, İzmir Sosyal Hizmetler Vakfı Kültür Yay. 1982.
 234. Yunan Mezalimi (İzmir, Aydın, Manisa, Denizli 1919-1923) Doç. Dr. Mustafa Turan, 1999, XVIII+494 S., 2,000,000 TL, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi.
 235. Yunanlıların ve Anadolu Rumlarının Anlatımıyla İzmir Savaşı, Bilge Umar, İnkılâp Kitabevi, İst. 2002.
 236. Zito Venizelos!... Sevr'den İzmir'e, Murat Çulcu, E Yayınları, 2009.
 237. Kralın İzmir Günleri, Tufan Atakişi, Atadost Yayınları 2014
 238. Fred, Edmond, Henri Boissonnas ve İzmir Tufan Atakişi Atadost Yayınları 2014

İzmir hakkında yazılmış İngilizce kitaplar listesiDeğiştir

 1. İzmir, Kürşat Bumin (Consultant), Pub.of the Ministry of Culture İst. 1993. (ISBN 975-17-1340-4)
 2. İzmir Museums, The, Muhsin Yenim, 1969
 3. Once Upon A Time İzmir, (From The Collection of Uğur Göktaş), Kolektif, D Yayınevi, İst. 2009
 4. Smyrna 1922: The Destruction of a City, Marjorie Housepian, Londra 1972
 5. Smyrna in the 18th and 19th Centuries: A Western Perspective, Arkas Holding Publications, İstanbul, 2013.
 6. İzmir in Postcards 1900, Fikret Yılmaz. Sabri Yetkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, Kent Kitaplığı İzm. 2003.
 7. Bir Zamanlar Smyrna / Once Upon a Time Smyrna, Tufan Atakişi, Atadost Yayınları 2013

İzmir hakkında yazılmış Fransızca kitaplar listesiDeğiştir

 1. Étude sur Smyrne, Constantin Iconomos, Bonaventure F. Slaars, 1868.
 2. Album de Smyrne 1927-1928 Municipalité de Smyrne, Photo Resne Smyrne, 1928'de Fransa'da bastırtılmıştır.
 3. Le voyage à Smyrne: un manuscrit d'Antoine Galland, 1678, Galland, 2000.
 4. Smyrne : Evocation d'une échelle du Levant, Alan Sutton, 2004
 5. Smyrne et l'Occident De l'Antiquité au XXIe siècle, Yvelinédition, 2008.
 6. Smyrne aux 18e et 19e Siecles: Regards Occidentaux, Arkas Holding Yayınları, İstanbul, 2013.
 7. Bir Zamanlar Smyrna Tufan Atakişi (Türkçe-İngilizce) Atadost Yayınları 2014

Dergilerde İzmirDeğiştir

 1. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, İzmir'de Veba Salgını, Sabri Yetkin, Sayı: 1/3 1993.
 2. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Rahmi Bey'in İzmir Valiliği, Ahmet Mehmetefendioğlu, Sayı: 1/3 1993.
 3. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Tanzimat Döneminde İzmir, Musa Çardırcı, Sayı: 1/3 1993.
 4. İzmir Faciasının Muhakemesi, Belleten, Fahrettin Altay, Sayı: 89, 1959
 5. İzmir Life (1. Sayısı Eylül 2001'de)
 6. İzmir Tarih ve Toplum Dergisi, Şenocak Yay. (Haziran 2009'da 4. sayı)
 7. İzmir Kent Kültürü Dergisi, İzmir Belediyesi Yay. (3. sayısı 2001'de)
 8. Maison France İzmir Özel Sayısı, Sayı 24, 1997.
 9. Atlas Dergisi İzmir Özel Sayısı
 10. Hayat Tarih Mecmuası (İzmir Fuarı) Sayı 7, Ağustos 1971.
 11. Ayda Bir Dergisi (İzmir Fuarı) 16. Sayı, 1953.
 12. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi Sayı: 4 Dosya: İzmir, Kolektif, Kebikeç Yayınları
 13. Şehir, Kent Kültürü Dergisi, (Ağustos 1988'de 18. sayı)
 14. İzmir İzmir Kent Kültürü ve Sanat Dergisi, Atadost Yayınları (ilk sayısı Mart 1993'te yayınlandı.)
 15. Skylife, İzmir'in Bayram Yeri, 2007 Ocak sayısı
 16. Skylife, Bir zamanlar İzmir , Kasım 1997 sayısı
 17. Skylife, İzmir 1930'lu yıllar , Aralık 2003 sayısı
 18. Küçük Sahne Mecmuası-İzmir, Haldun Dormen, Sayı 14, 1959.
 19. Cephe Dergisi, XV. İzmir Fuarı, Seri III/17, 1946.
 20. Tarih İncelemeleri Dergisi, İzmir'de Fiyat Hareketleri ve Narh (1914-1918), Sabri Sürgevil, Sayı: 3, 1997
 21. Tarih ve Toplum Dergisi, İşgalinden Bir Gün Önce İzmir'de Basılmış Yunanca Bildiriler, Engin Berber, Sayı:25/150 Haziran 1996.
 22. Tarih ve Toplum Dergisi, İzmir'in İşgali-Hoşgörü makalesi, Sayı:110 Şubat 1993.
 23. Toplumsal Tarih Dergisi, Sayılarla İzmir Tarihi, Engin Berber, Sayı: 56 Ağustos 1998