İyon kanalları hücre zarında gözenek oluşturan, fonksiyonları istirahat membran potansiyeli oluşturmak, aksiyon potansiyelini şekillendirme ve diğer elektriksel sinyalleri iletmek olan membran proteinleridir. Ayrıca hücre hacmini kontrol etmek amacıyla salgı ve epitel hücrelerinde iyonların hücre membranı boyunca akışını düzenleyici rolleri vardır. Tüm hücrelerin hücre zarında iyon kanalı bulunur. İyon kanalları iyonofor proteinlerin iki geleneksel sınıfından biri kabul edilir. Diğer sınıf olan iyon taşıyıcı proteinler ise sodyum-potasyum pompası, sodyum -kalsiyum değiştiricisi ve sodyum-glukoz nakil proteinleri olarak sayılabilir.[1]

Bir iyon kanalının şematik diyagramı 1 kanal alanı, 2 - dış açıklık, 3 - seçici filtre, 4 - seçici filtre çapı, 5 - fosforilasyon bölgesi, 6 - hücre zarı.

İyon kanalları genellikle biyofizik ve elektrofizyoloji çalışmalarıyla gerilim kelepçe, yama kelepçe, immünhistokimya ve RT-PCR teknikleri kullanılarak incelenmektedir.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Hille, Bertil (2001) [1984]. Ion Channels of Excitable Membranes (3. bas.). Sunderland, Mass: Sinauer Associates, Inc. ss. 5. ISBN 0-87893-321-2. 

Konuyla ilgili yayınlar

değiştir

Dış bağlantılar

değiştir