İyileşme

hastalıktan kurtulma

İyileşme ya da şifa, bedensel veya ruhsal bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulmadır. İyileşme yoluyla hücreler hasarlı dokuyu onarabilir. İyileşmenin iki farklı yolu vardır: Hasarlı doku aynı türdeki doku ile değiştirilir. Buna yenilenme denir. Hasarlı doku skar dokusu ile değiştirilir. Buna onarım denir. Çoğu iyileşme süreci her iki iyileşme yolunun birleşimidir.