İtiraflar,[1][2] Şiirsel bir düzyazı (nesir) şeklinde on üç adet kitap halinde yazılmış bir eser olmakla birlikte Tanrı’ya hitap eden bir üslupta kaleme alınmıştır. Ayrıca bu eser, Maniciler’e yönelik bir polemik atıf niteliği de taşımaktadır. Piskopos olarak kutsanmasından bir yıl sonra yani 397 senesinde yazılmıştır. Bu tarih tam olarak kendisinin de Maniheizm inancından Hristiyanlığa geçiş yapmasından 10 sene sonrasına denk gelmektedir. Bu dönemde Augustinus’un ilk Hristiyan olduğu dönemin neden olduğu iyimserliğini kaybederek yerini günahlarının ağırlığından dolayı büyük bir endişe taşıyan bir adama bıraktığı görülmektedir.

İtiraflar
İtiraflar - Augustinus - 13. üncü El Yazması
YazarAugustinus
ÜlkeAntik Roma
DilLatince
KonularOtobiyografi, zaman, Hafıza
TürlerTeoloji, Mistik, Felsefe

Confesso kelimesi esasen kişinin kendini suçlayarak Tanrı’yı övmesi anlamına gelmektedir. Bu kitabı, kendisi ile bir iç yüzleşme ve itiraf yaşama ihtiyacı sonrasında kaleme almıştır. Augustinus geçmişine bakarak iradesini yanlış kullanmak ile kendini suçladığı bu kitabı aynı zamanda 386 senesinde Pavlus’un mektubunu okuyarak Hristiyan olmasının anısı nezdinde Tanrı’yı ya da onun kurtuluş sağlayan eylemini övmek için de yazmıştır.

İçerik

değiştir

Augustinus ilk dokuz kitabı otobiyografi biçiminde annesinin (Azize Monika) ölümüne kadar olacak şekilde yazmıştır. Dokuzuncu kitabı ise neredeyse tamamen onun annesi ile olan ilişkisini ele almaktadır. Geri kalan dört kitap ise hafıza, zaman ve yaratılış üzerine felsefi ve spekülatif bir soruşturma içermektedir.

Otobiyografi kısmı esasen Augustinus’un zihnini meşgul eden bir tezin betimlemesini içermektedir: İnsan bedensel tatminin sağladığı haz ve mutluluğu tercih ederek Tanrı’dan yüz çevirmiştir. Bunun sonucu olarak ruhu parçalanmıştır. Ancak en kuytu köşelerinin derinliklerinde ruh yeniden bütünleşme ve tam olmanın arzusunu taşımaktadır. Tanrı ile yeniden bütünleşme ise Tanrı’nın sevgisi ve Mesih’in arabulucu olarak üstlendiği kefareti aracılığıyla mümkündür. Tanrı insanı kendisi için yaratmıştır ve insanın ruhu Tanrı’da huzura kavuşana kadar arayış içerisinde olacaktır.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Augustine. Henry Chadwick (İngilizce). Oxford University Press. 1986. ss. 66-74 ISBN 0-19287535-3. 
  2. ^ Augustine of Hippo, A biography. Henry Chadwick (İngilizce). Faber and Faber. 1967. ss. 66-74 ISBN 0-19287535-3.