İtiraf (sakrament)

Katolik ve Ortodoks kiliselerinde vazgeçilmez 7 Sakramentten biri

İtiraf sakramenti halk arasında "Günah çıkarma" olarak bilinen Katolik ve Ortodoks Kiliselerinde kabul edilen 7 Temel Sakramentlerden biridir. Vaftizden sonra işlenen günahların, kişinin ölümcül günah veya hafif günahlarının bütününün, kişinin pişman olması sonunda bir papaza günahlarını itiraf etmesidir. Kilise bu sırrı "Hristiyan'ın kiliseyle barışması" olarak nitelendirmiştir. Bu sakrament İncil'de Mesih İsa'nın Havarilerine Kutsal Ruh'u alın; kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olacak; Kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış olacak" (Yuh:20:22-23) ayetlerinden yola çıkılarak tertiplenmiştir.

Günah Çikarma

Nasıl Günah İtirafı Yapılır değiştir

Kişinin öncelikle pişman olup bu eylemi gerçekleştirmesi gerekir, yani tövbe etmesi gerekir, tövbe ederken de dua etmeli ve oruç tutulmalıdır.

Önce ciddi bir vicdan muhasebesi yapılır, pişmanlık duyulmalıdır, pişmanlık Tanrı sevgisiyle motive olmuşsa "Mükemmel pişmanlık" adını alır. kusurlu pişmanlık ise başka nedenlerle ya da cehennemlik olma korkusuna dayanır. Peder'e günahları itiraf etmek Tövbe sırrının temel bir bölümünü oluşturur. Günah itirafında alınan kutsama günahları siler, ama kişinin günahlarının kefaretini ödemesi de gerekmektedir.

İtiraf edilen Günahlar ve Günahların Bağışlanması değiştir

Akıl çağına gelmiş ve vaftizli olan her kişi büyük ve küçük günahlarını itiraf etmelidir.

Günahların itiraf ile affedilmesi ise şu temele dayanır:

Mesih İsa günahları bağışlama yetkisini Tanrı'nın adaletini ve merhametinin araçları olan Havarilerine dolayısıyla onların halefleri Piskoposlara, Pederlere verdi ve bu kişiler günahları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh aracılığıyla bağışlar.

Bazı günahlar ise örneğin aforoza neden olan günahlar sadece Papa tarafından bağışlanabilir, Papa bu yetkiyi Pederlere ve Piskoposlara da verebilir. Ölüm tehlikesi karşısında bütün Pederler her tür günahı bağışlayabilir ve aforozu kaldırabilir. Peder ise günah çıkartan kişinin günahlarını sır olarak saklar ve eğer bir başkasına açıklarsa Peder büyük cezalar alır.

Kaynakça değiştir

  • LIBRERIA EDITRICE VATICANA-KATOLİK KİLİSESİ DİN VE AHLAK İLKELERİ

Dış bağlantılar değiştir