İsveç arpı

Yaylılar alt türüne mensup çalgı

İsveç arpı (İsveççenyckelharpa), geleneksel İsveç çalgısı. Telli çalgı yahut kordofon kabul edilmekte olup yaylılar alt türüne mensuptur. Görünüş itibarıyla klavye gövdeli büyükçe bir kemanı andırmaktadır.