İsveç'in İBBS'si

İsveç İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İsveç İBBS) (Fransızca: nomenclature d'unités territoriales statistiques, NUTS), Avrupa Birliği ülkelerinin kullandığı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması içinde İsveç için kullanılan sınıflandırmadır:

DÜzey  Alt bölümler #
İBBS 1 Alanlar (İsveççeLandsdelar) 3
İBBS 2 Ulusal araziler (İsveççeRiksområden) 8
İBBS 3 İller (İsveççeLän) 21

İBBS kodlarıDüzenle

SE1 Doğu İsveç (Östra Sverige)
SE11 Stockholm
SE110 Stockholm İli
SE12 Orta Doğu İsveç (Östra Mellansverige)
SE121 Uppsala İli
SE122 Södermanland İli
SE123 Östergötland İli
SE124 Örebro İli
SE125 Västmanland İli
SE2 Güney İsveç (Södra Sverige)
SE21 Småland ve adalar (Småland med öarna)
SE211 Jönköping İli
SE212 Kronoberg İli
SE213 Kalmar İli
SE214 Gotland İli
SE22 Güney İsveç (Sydsverige)
SE221 Blekinge İli
SE224 Skåne İli
SE23 Batı İsveç (Västsverige)
SE231 Halland İli
SE232 Västra Götaland İli
SE3 Kuzey İsveç (Norra Sverige)
SE31 Kuzey Orta İsveç (Norra Mellansverige)
SE311 Värmland İli
SE312 Dalarna İli
SE313 Gävleborg İli
SE32 Orta Norrland (Mellersta Norrland)
SE321 Västernorrland İli
SE322 Jämtland İli
SE33 Yukarı Norrland (Övre Norrland)
SE331 Västerbotten İli
SE332 Norrbotten İli

2008'den önceki İBBS kodlarıDüzenle

2008'den önceki, kodlar aşağıdaki gibidir:[1]

İsveç Ulusal Arazileri istatistiki amaçlar için Avrupa Birliği tarafından oluşturulan İsveç'in 8 ikinci düzey alt bölümüdür (İBBS-2).

8 riksområden (Singular : Riksområde) İsveç'in 21 ilini içermektedir.[2] Yalnızca Stockholm (SE01) eşsesli ile karşılık gelmektedir.

İBBS 1 Kod İBBS 2 Kod İBBS 3 Kod
İsveç SE0 Stockholm SE01 Stockholm İli SE010
Orta Doğu İsveç SE02 Uppsala İli SE021
Södermanland İli SE022
Östergötland İli SE023
Örebro İli SE024
Västmanland İli SE025
Güney İsveç SE04 Blekinge İli SE041
Skåne İli SE044
Orta Kuzey İsveç SE06 Värmland İli SE061
Dalarna İli SE062
Gävleborg İli SE063
Kuzey Norrland SE07 Västernorrland İli SE071
Jämtland İli SE072
Yukarı Norrland SE08 Västerbotten İli SE081
Norrbotten İli SE082
Småland ve adalar
SE09 Jönköping İli SE091
Kronoberg İli SE092
Kalmar İli SE093
Gotland İli SE094
Batı İsveç SE0A Halland İli SE0A1
Västra Götaland İli SE0A2

Yerel İdare BirimleriDüzenle

İBBS düzeylerinin altında, iki Yerel İdare Birimi (İngilizce: Local Administrative Units, LAU) düzeyi bulunmaktadır:

Düzey Alt bölümler #
YİB 1 — (İBBS 3 ile aynı) 21
YİB 2 Belediyeler (Kommuner) 290

İsveç'in Alanlarına göre İBBS 1Düzenle

Benzer olsa da, İBBS 1 İsveç Alanları ile uyuşmuyor.    

Dış bağlantılarDüzenle

KaynakçaDüzenle