İstifham

duygu ve düşüncelerin soru biçiminde verildiği edebî sanat

İstifham, okuyucunun dikkatini çekmek, duygu ve düşünceleri daha etkili kılmak için bu duygu ve düşüncelerin soru biçiminde verilmesidir.

İstifham (Soru) Sanatına ÖrnekDüzenle

« Nedir bu handeler, bu işveler?

Bu nâz-u istiğnâ.
Nedir bu cilveler, bu şîveler?

Bu kâmet-i bâlâ »

Günümüz Türkçesi ile: Bu gülüşler, bu nazlar, bu işveler, bu göz süzüşler nedir? Bu cilveler, bu nazlanmalar, bu uzun boy nedir?