İstenç ve Tasarım Olarak Dünya

Arthur Schopenhauer tarafından yazılan kitap

İstenç ve Tasarım olarak Dünya veya özgün ismiyle Die Welt als Wille und Vorstellung, Alman filozof Arthur Schopenhauer'in ilk kez 1819 basılmış felsefî eseri. Schopenhauer'in felsefî düşüncelerinin temelini ve odağını oluşturan bu eser aynı zamanda onun başyapıtı olarak görülür.

İlk baskının ilk sayfası

Eserin ortaya çıkışıDüzenle

Eserde yer alan fikirler Schopenhauer'in kariyerinin erken dönemlerinden beri ürettiği fikirlerdir ve eserin ilk cildinin 1819'daki basımıyla birlikte somut biçimde ortaya konmuştur. Bu ilk cilt dört kitaptan oluşmaktaydı ve onun epistemoloji, ontoloji, estetik ve etik konularındaki görüşlerini içermekteydi. Çok daha sonraları, 1844'te yayımladığı ikinci cilt ise birinci cilde dair açıklamalar ve birinci cilde ek bazı fikirler içermekteydi.

Türkçe ÇevirileriDüzenle

  • İsteme ve Tasarım Olarak Dünya, Çeviren: Levent Özşar, Biblos Kitabevi Yayınları. (eksik çeviri)
  • İsteme ve Tasavvur Olarak Dünya, Çeviren: A. Onur Aktaş, Doğu Batı Yayınları. (tam çeviri)