İstanbul Halkalı Yüksek Ziraat Okulu

(İstanbul Yüksek Ziraat Mektebi sayfasından yönlendirildi)

Halkalı Ziraat Mektebi Âlisi, Osmanlı döneminde İstanbul'da faaliyet gösteren ziraat ve hayvancılık üzerine okuldur.

Okulun girişi

Okulun açılması ilk 1878-1879 yılları arasında Ahmed Cevdet Paşa’nın Ticaret ve Ziraat Nazırlığı zamanında gündeme gelmiştir. O sırada Nezârette ilk defa kurulmuş olan Ziraat Müdürlüğü’ne getirilen ve Fransa’da tahsil görmüş olan Amasyan Efendi'nin öncülüğünde Halkalı’da yer satın alınmış ve binanın inşaatı 1891 yılında tamamlanmıştır. Bina tamamlanınca, ilk önce Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye içinde açılmış olan Mülkiye Baytar sınıflarının öğrencileri bu okula nakledilmiş ve asıl ziraat öğrencilerinin kabulüne ise bir yıl sonra başlanmıştır. Okula Halkalı Ziraat ve Baytar Mekteb-i Âlisi adı verilmiştir.

1894 yılında okul ikinci dönem veteriner mezunlarını verdikten sonra, bu sınıflar İstanbul’a nakledilerek; müstakil bir okul haline getirilmiştir. Halkalı’daki okul ise, Ziraat Mektebi olarak kalmıştır. 1896’dan itibaren mezun vermeye başlamıştır. Okul, idadî mezunlarını kabul etmekte ve dört yıllık bir yüksek ziraat eğitimi vermekteydi. Bu okula daha sonra ormancılık ile ilgili dersler de eklenerek okulun adı Halkalı Ziraat ve Orman Mekteb-i Âlisi olarak değiştirilmiştir. Böylece, orman memurları da bu okulda yetiştirilmeye başlanmıştır.

İkinci Meşrutiyet’ten sonra bu okuldaki ormancılık dersleri yetersiz görülerek 1910’da Orman Mekteb-i Âlisi kurulmuş ve ormancılık eğitimi bu okuldan ayrılmıştır. Bundan sonra, Halkalı Ziraat Mekteb-i Âlisi adını alan okul, eğitimine I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi sırasında kısa süreli aralar vermiştir.

1928 yılında, Halkalı Ziraat Mektebi kapatılmıştır. Öğrencileri de, İstanbul’daki Orman Mektebi’ne devredilmiştir.[1]

Okulun Halkalı Merkez mahallesinde bulunan binası, Halkalı Ziraat ve Tarım Lisesi'ne döndürülmüştür. "Emret Komutanım" dizisi bu binada çekilmiştir.

Okul şu anda "İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Kampüsü" olarak kullanılmaktadır. "Kent içinde bir kampüs üniversitesi" sloganıyla kurulan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2011-2012 yılında eğitime başlamıştır.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ http://www.bilimtarihi.org/pdfs/ziraat_okullari.pdf OSMANLI DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE ZİRAAT OKULLARI ÜZERİNE NOTLAR Sevtap Kadıoğlu
  2. ^ https://izu.edu.tr/izu-hakkinda/tarihce/halkali-ziraat-ve-baytar-mektebi