İstanbul Liman Tüzüğü

İstanbul Liman Tüzüğü, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanmış 14 Nisan 1925 tarih ve 618 sayılı Limanlar Kanunu'nun 2. maddesine dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nun 24 Temmuz 1996 tarih ve 96/8442 nolu kararı ile belirlenmiş bir yönetmeliktir.

Yönetmelikle, İstanbul'un idarî liman sınırları içinde güvenliğin sağlanması amacıyla birtakım kurallar belirlenmiş ve İstanbul'da liman sınırları dâhilindeki tüm taşımacılık işlemleri için tüm yetkiler Liman Başkanlığı'na verilmiştir. Türk karasularına giren ve İstanbul Boğazı'ndan geçmek isteyen tüm gemiler bu tüzüğün hükümlerine uymak zorundadırlar.

İstanbul şehri için mevcut liman tüzüğü, 1 Mayıs 1982 tarihinde yürürlüğe girmiş olan eski tüzük feshedilerek uygulamaya sokulmuştur.

Dış bağlantılarDüzenle