İstanbul Eyaleti

Eyalet-i İstanbul
Osmanlı İmparatorluğu Eyaleti

1453–1864
Merkez İstanbul
Tarih
 - Kuruluş 1453
 - Kaldırılış 1864
Bugün parçası Türkiye Türkiye

İstanbul Eyaleti veya İstanbul Beylerbeyliği, 1453'te kurulan Osmanlı Devleti eyaleti. Doğrudan sadrazamın yönetiminde olup beylerbeyi ve sancak yapılanması mevcut değildi. Bugünkü İstanbul'u kapsar. 1864 yılında kabul edilen Teşkil-i Vilâyet Nizamnâmesi ile İstanbul Eyaleti kaldırılmış yerine İstanbul Vilayeti kurulmuştur.