İstanbul Bankası (1953)

İstanbul Bankası, 1953'te kurulan banka 24 Kasım 1983 tarih ve ve 18231 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile tüm aktif ve pasifleri ile Ziraat Bankası'na devredilmiştir.

İstanbul Bankası
Kuruluş 1953
Feshedilme 1983