İsrail'de yerel yönetim

İsrail'de yerel yönetim (İbraniceרשות מקומית), İsrail'de İçişleri Bakanlığı'nın tüm topluluklar için ülkedeki her büyüklükteki topluluklar için düzenlemelerine göre, şehir planlaması, imar, içme suyu ve acil durum hizmetleri, eğitim ve kültür gibi hizmetler sunmakla görevli yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimler, büyük bir belediyeyi yöneten şehir konseyleri, küçük bir belediyeyi yöneten yerel konseyler ve genellikle ancak zorunlu olarak kırsal nitelikte olmayan bir grup topluluğu yöneten bölgesel konseyler olmak üzere üçe ayrılmaktadırlar.

Tüm yerel yönetimler güçlü bir belediye meclisi sistemi altında yönetilmektedir ve meclis üyeleriyle birlikte demokratik seçim süreci ile seçilen bir belediye başkanına sahiptirler. Eğer bir konseyin yönetimi ciddi bir mali kriz nedeniyle yönetilemez hale gelirse, İçişleri Bakanı bunu çözebilir, belediye başkanını görevden alabilir ve normalleşene kadar konseyi yürütmek için özel bir komisyon atayabilir. Konseyler, bölge sakinlerinin yaşam kalitesinin artırılması için tüzük yürürlüğe koyabilir ve doğrudan vergilerin artırılmasına ek olarak, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla ulusal hükûmetten fon tahsis edilebilir. Şehir konseyleri ve yerel konseyler, 1938'de kurulan İsrail Yerel Yönetim Merkezi çerçevesinde birleştirilirken, bölgesel konseyler ise ayrı bir organda düzenlenir.

2020 yılı itibarı ile İsrail'de toplam 253 belediye bulunmaktadır.

Ayrıca bakınız

değiştir

Dış bağlantılar

değiştir