İslahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası

Osmanlı İmparatorluğu'nda siyasi parti

İslahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası veya Islahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası, İkinci Meşrutiyet döneminde faaliyet gösteren siyasi parti. 1909 yılının sonlarında, Mehmed Şerif Paşa başkanlığında kurulmuştur. Merkezi Paris'te idi. Seçimlere, yurtdışında kurulmuş olduğundan dolayı katılmamıştır. 1913 yılında Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na katılmıştır. Diğer üyeleri, Mevlânzâde Rifat, Ali Kemal, Pertev, İzmirli Kemal Avni ve Nihad Reşat (Belger) idi.

Kaynakça değiştir