İshak Hakkı Paşa

İshak Hakkı Paşa (1808-1860), mutasavvıf, şair, siyaset adamı.

İshak Hakkı Paşa
Kişisel bilgiler
Doğum 1808
Antep, Osmanlı Devleti
Ölüm 1860

Antep nakıbü’l-eşrâfı Kaymakam Emîn Efendi‘nin oğlu olup 1808'de Antep’te doğmuştur. 1838’de Konya valisi Çerkez Hafız Paşa‘ya hazinedâr ve sonra dergâh-ı âlî kapıcı başılığına terfi etmiştir. 1851’de lstabl-ı Âmire müdürlüğü payesi almış ve Kıbrıslı Mehmed Paşa‘ya kethüda olmuş, mîrimîrân rütbesi verilmiştir. Şam’a gitmiş, 1851’in sonlarına doğru Şam valisi İzzet Paşa‘nın Cidde eyaletine nakledilmesi üzerine 4-5 ay kadar vali vekili olarak görev yapmıştır. İstanbul’a dönmüş, bir müddet sonra mîrimîrân rütbesi ile 1853-54’te İzvornik kaymakamı, 1272/Haziran 1856’da Rumeli rütbesiyle Hersek mutasarrıfı ve Ekim-Kasım 1857’de Kıbrıs mutasarrıfı olmuştur. İshak Hakkı Paşa, 1859-60’da ölmüştür. Sadrazam Kadri Paşa ile Malatya mutasarrıfı Râsim Paşa'nın babalarıdır.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "HAKKI, İshak Hakkı Paşa". Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ahmet Yesevi Üniversitesi. 23 Ekim 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ekim 2021.