İrsaliye akçesi

Her sene Mısır'dan gelen padişahların cep harçlığı

İrsaliye akçesi, Osmanlı İmparatorluğu tarafından eyaletlere verilen paradan, gündelik kullanımlar için ayrılan kalan kısmını ifade eder. Bu para her sene hazineye devredilirdi.[1] İrsaliyeler eyaletler tarafından merkezi yönetime gönderilir sonrasında bu para pay edilirdi.[2]

Kaynakça Değiştir

  1. ^ "SÂLYÂNE - TDV İslâm Ansiklopedisi". TDV İslam Ansiklopedisi. 24 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Nisan 2022. 
  2. ^ XVII. YÜZYILDA MISIR EYALETİNİN MALÎ YÜKÜMLÜLÜKLERİ BAĞLAMINDA İRSALİYE HAZİNESİ (PDF). TOK, Özen.