İriy ya da Irij, neo-paganist kitaplara göre eski Slav dininde Cennet idi ve Svarga'nın bir parçasıydı. Terim muhtemelen günümüz Slav dillerinde cennet anlamına gelen kelimeden türemiştir.