İnternet (terim isim)

İnternet, yönelticiler ile birbirine bağlanmış herhangi bir ağlar kümesini tanımlamak için kullanılır. İsmini interconnected (kendi arasında bağlı) ve network (ağ) kelimelerinin birleştirilmesinden alır. Artık kullanımda olmayan bir terim olarak catenet de aynı anlama gelir. Dünyanın en büyük interneti, özel isim olarak kullanılan internettir.