İnsan ve Biyosfer Programı

İnsan ve Biyosfer Programı (MAB), 1971 yılında UNESCO tarafından başlatılan, insanlar ve çevreleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için bilimsel bir temel oluşturmayı amaçlayan hükûmetler arası bir bilimsel programdır.

MAB logosu

Mart 2016 itibarıyla, 20 sınıraşan bölge dahil olmak üzere 120 ülkede bulunan 669 biyosfer rezervi, Dünya Biyosfer Rezervi Ağına dahil edilmiştir.[1][2][3]

Biyosfer rezervleriDeğiştir

Biyosfer rezervleri karasal, deniz ve kıyı ekosistemlerini içeren bölgelerdir. Her bir rezerv, sürdürülebilir kullanımı ile biyoçeşitliliğin korunmasını destekleyen çözümler geliştirmektedir. Biyosfer rezervleri ulusal hükûmetler tarafından aday gösterilmekte ve bulundukları ülkelerin egemen yetki alanı kalmaktadır. Durumları uluslararası olarak kabul görmektedir.

KaynakçaDeğiştir