İnorodets

İnorodets, Rus İmparatorluğu'nda yabancılar için kullanılan (Rusça olan kelime tekil formda inorodets, Rusça orijinalı инородецы), kelimenin tam anlamıyla “diğer kökenden olan/ başka milletten”, “yabancı kökenli” anlamına gelip üçlü Rus milleti; Büyük Ruslar, Küçük Ruslar, Beyaz Ruslar'ın dışında kalan etnik kökene dayalı özel bir nüfus kategorisiydi.

Gayri resmi olarak, bu terim imparatorluğun Rus olmayan nüfusuna atıfta bulunmaktaydı. Hukuki anlamda ise inorodets, ilgili hukuk kurallarında özel olarak listelenen, Avrupa kökenli olmayan belirli yerli halkları ifade etmektedir. Terim bazen allojenik insanları (melez genden) ve bazen de "yabancı uyruklu kimse" olarak çevrilir. İkinci çeviri yanıltıcıdır, çünkü çoğu durumda bu terim ''Sibirya, Orta Asya ve Uzak Doğu'daki yerli nüfus'' için kullanılmıştır.

Esasen, imparatorluğun bazı yasalarının (inorodetsler için) uygunsuz bulunması üzerine Rusya'nın belirli halklarına karşı özel bir haklar vermek üzere (geleneksel yaşamlarının belli noktaya kadar korunması dahil) bir yasa çıkarılmıştır. Zamanla bu terim, "düşük kültürlü, medeniyetsiz halklar" şeklinde aşağılayıcı bir ifadeye bürünmüştür. Rus olmayanlara yönelik ayrıcalıklar ve özel muamele; gruba, bölgeye ve zaman dilimine göre farklılık göstermekteydi ancak genellikle askerlik hizmetinden muafiyet, vergi kesintileri veya muafiyetleri, meraların korunması ve dini ve eyalet hükûmeti kararlarını içermektedir.[1][2][3]

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ James R. Millar (ed.) (2004) Encyclopedia of Russian History, MacMillan Reference, ISBN 0-02-865693-8
  2. ^ John W. Slocum, "Who, and When, Were the Inorodtsy? The Evolution of the Category of 'Aliens' in Imperial Russia", Russian Review, vol 57 (1998), pp. 173-190.
  3. ^ Werth, Paul W. (2018-05-31). At the Margins of Orthodoxy: Mission, Governance, and Confessional Politics in Russia's Volga-Kama Region, 1827–1905. Cornell University Press. p. 83. ISBN 978-1-5017-1169-5.