İnka İmparatorluğu'nun İspanyollar tarafından fethi

İspanyolların Güney Amerika fethinin bir periyodu

İspanyolların İnka İmparatorluğu'nu fethi, Amerika'daki İspanyol sömürgeciliğinin en önemli olayı oldu. Yıllarca süren ilk keşifler ve askerî çatışmalardan sonra, Francisco Pizarro'nun önderliğindeki 169 İspanyol askeri ile bazı yerli kabilelerin desteği ile İnka İmparatoru Atahualpa'nın 1532'de yaptığı Cajamarca Muharebesinden sonra Peru Kral Vekilliği İspanyollar tarafından ele geçirildi.