Endüksiyon

(İndüksiyon sayfasından yönlendirildi)

Endüksiyon veya indüksiyon şu anlamlara gelebilir:

Fizik değiştir

Matematik ve mantık değiştir