İnşaat (anlam ayrımı)

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

İnşaat şu anlamlara gelebilir:

Yapı/sektörDüzenle

  • İnşaat: Yapı ya da yapı çevresinin, altyapının projenin oluşturulma montaj işlemidir.
  • İnşaat mühendisliği: Malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalı.
  • İnşaat Mühendisleri Odası: Türkiye'de 6235 (7303) sayılı yasalarla kurulan kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü.
  • İnşaat atıkları
  • İnşaat Bilişimi: İnşaat sektöründeki kuruluşların tüm kademelerinde ve inşaat sürecinin tüm aşamalarında kullanılan, veri/bilgi saklama, işleme ve iletişim sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve yönetimi ile ilgilenen bilim dalı.

SinemaDüzenle