İmpetigo

derinin yüzeyel tabakalarında kabuklu püstüllerin oluşumu

İmpetigo, derinin yüzeyel tabakalarında kabuklu püstüllerin oluşumu ile karakterizedir. Yenidoğan ve çocuklarda daha sık görülür. Kreşlerle anaokullarında epidemik tarzda yayılır. Stafilokoklar ve Streptococcus pyogenes tarafından oluşturulabilir.