İmamlar dönemi

İslam'ın siyasi mezheplerinden olan Şia'da "İmamlar Dönemi" olarak nitelenen dönem İmam Ali ile başlayıp İmam Muhammed Mehdi ile son bulan, ama bir anlamda bitmemiş bir dönemdir. Çünkü Mehdi'nin öldüğüne inanılmaz, onun "Gayp alemine" gittiğine, bir gün yeryüzüne çıkacağına ve tüm kötülüklere son vereceğine inanılır. İmamlar Dönemi, Ali ile birlikte 12 İmam'dan oluşur.

Ayrıca bakınızDüzenle