İlksel nüklit

henüz dünya ve güneş sistemi oluşmadan önce oluşmuş, bugün de dünyada bulunabilen elementler

İlkel element, primordial element ya da primordial izotop henüz dünya ve güneş sistemi oluşmadan önce oluşmuş olup, bugün de dünyada bulunabilen elementlerdir. Bu elementlerin Büyük Patlama'nın ya da güneş sistemi oluşmadan önce meydana gelen bir süpernova'nın artıkları olabileceği düşünülmektedir. Bugüne kadar 289 ilkel element bulunmuştur.