İlke

rehberlik kuralı veya doğada gözlemlenen yasalar gibi bir şeyin kaçınılmaz sonucu

İlke, bilimsel yöntemde nesnel gerçeğin belirgin özelliklerinin ve yasaların genelleştirilmesi ile elde edilen ve insana hem teorik çalışmalarında, hem de uygulama faaliyetlerinde yol gösteren genel dayanak noktasıdır.