İletişim yöneticisi

İletişim yöneticisi, bir özel kuruluş ya da kamu kurumunun iç ve dış iletişimini yöneten kişi. Halkla ilişkilerden sorumlu olan iletişim yöneticisi, bağlı bulunduğu organizasyonun tür ve büyüklüğüne bağlı olarak basın sözcüsü görevi de görebilmektedir.