İl Kağan'ın Birinci Çin Seferi (621)

Göktürk Kağanı İl Kağan'ın Tang Çinlilerine karşı yaptığı ilk sefer

İl Kağan'ın Birinci Çin Seferi, İl Kağan tarafından 621 yılında Tang Hanedanı'na karşı gerçekleştirilmiş bir seferdir. Sefer, Göktürk zaferiyle sonuçlanmıştır.

İl Kağan'ın Birinci Çin Seferi (621)
Tarih621
Bölge
Sonuç Kesin Göktürk Zaferi
Taraflar
Doğu Göktürk Kağanlığı Tang Hanedanı
Komutanlar ve liderler
İl Kağan Li Shu-liang
Wang Hsiao-chi
Güçler
Bilinmiyor Bilinmiyor

Öncü Göktürk Akınları değiştir

621 yılının üçüncü ayında Göktürk kuvvetleri, Çin'in Fen-yin ve Shih eyaletlerini istila ettiler.[1] Bu akınlar küçük çaplı akınlar olup bir kısmı Shih eyaleti askeri valisi Wang Chi tarafından önlenmişti.[2] Ancak asıl büyük akın arkadan geliyordu, Nisan ayında Çin seddini aşan İl Kağan Yen-men'a kadar olan Çin topraklarını işgal etti. Biraz sonra Ping eyaleti de Göktürk akınlarından kurtulamadı.

İl Kağan'ın seferi değiştir

Göktürk akınlarının ardı arkası kesilmiyordu. Beşinci ayda İl Kağan tekrardan bir harekâta girişti, Li Shu-liang, emrindeki beş Çin ordusuyla karşı çıkmaya çalıştıysa da Göktürkler tarafından çok ağır bir mağlubiyete uğratıldı.[3] Hatta savaş sırasında Li Shu-liang'a bir ok saplandı ve bir ay sonra da öldü.[4] Aynı yılın sekizinci ayında Tai eyaletine giren Göktürkler, kendilerine karşı koymaya çalışan Çin harekât orduları başkumandanı Wang Hsiao-chi'yi bozguna uğrattılar.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Ahmet Taşağıl, Göktürkler, s. 88.
  2. ^ Tsu-chih Tung-chien, 189, s. 5906-5908.
  3. ^ Ahmet Taşağıl, Göktürkler, s. 89.
  4. ^ Tsu-chih Tung-chien, 189, s. 5193.