İksion Yunan mitolojisinde; Teselya'nın en eski kabilesi olan Lapithler'in kralı, Theseus'un arkadaşı Peirithoos'un babası.

İksion ve Hera, Pompeii

Deioneus'un kızı Dia'ya talip olmuş ve babasına birçok armağanlar vermeye yemin etmiş, ancak evlendikten sonra armağanları vermemek için Deioneus'u kor kömürlerin içine atarak öldürmüştür. Yemin bozma suçuna ailesinden birini öldürme suçu da eklenince, kimse İksion'u günahlarından arındırma törenlerini yapmaya yanaşmamıştır. Bunun üzerine Zeus ona acımış ve Olimpos'taki tanrılar sofrasına davet etmiştir ama İksion nankörlük edip bu sofrada Hera'ya kur yapmaya başlamıştır. Bunu fark eden Zeus, bulutlardan Hera'ya benzeyen bir görüntü yapmıştır ve İksion bununla birleşmiştir. Bu birleşmeden at adamlar soyu meydana gelmiştir.

Zeus İksion'a korkunç günahları ve nankörlüğü sebebiyle Tartaros'ta alevler saçan bir tekerlek üzerinde bağlı olarak sonsuza dek dönme cezası vermiştir. İksion tanrılar sofrasında ambrosia içtiği için ölümsüz olmuş, bu yüzden bir kerede yanarak ölmemiş ve Tartaros'taki tekerlek üzerinde sonsuza dek dönerek yanmıştır.