İkra, Murat Serdar Arslantürk'ün Eylül 2012'de Arunas Yayınları'ndan çıkan ikinci Türkçe romanıdır.

İkra
Yazar Murat Serdar Arslantürk
Ülke Türkiye
Dil Türkçe
Tür Roman
Yayım (özgün)
Eylül 2012 (Türkçe)
Yayımcı Arunas Yayınları
Sayfa 248
ISBN 978-605-4503-83-4

Dokuz yaşında, disleksi ve doğuştan konuşma engelli İkra ile annesi Zehra'nın hayatlarından bir kesit olan roman, İkra'nın kendi icadı olan ve romanda gerçek örnekleri verilmiş Sanskritçe, Aramice ve Etrüks Alfabesi gibi eski dillerin alfabelerine benzeyen harflerle tuttuğu günlüklerden oluşmaktadır. Günlüklerdeki gizemli harfleri çözmeye çalışan bir grup bilim adamı, okuyucuya insanlığın sesi söze, sözü harflere ve harfleri yazıya çevirme sürecini anlatmakta ve yazının icadına dair ipuçları vermektedir. İkra bütün alfabelerin ortak sembollere dayandığı tezini ileri sürmekte ve bunu bir çocuğun günlüklerinden yola çıkarak anlatmaktadır.

Yazar kendi geliştirdiği özel bir yazım tekniği kullanarak kitabın içerisine kurgu dışı bir metin gizlemiş ve bu metni oluşturan kelimeleri romanın içerisinden seçmiştir. Metin 412 kelimeden ve 10 paragraftan oluşmakta ve semavi dinlere ait mesajlar barındırmaktadır. Gizli metni oluşturan kelimelerin roman içerisinde sıralı, anlamlı ve bütüncül bir halde yer alma olasılığı 1/117’dir. Bu küçük olasılığa rağmen kelimeler yan yana geldiğinde elde edilen metin, kitabın ana konusunu ve finalini vermektedir.

Seçilen kelimeleri yan yana getirerek gizli metni oluşturmak ve romanı sona erdirmek okuyucuya bırakılmıştır.