İkincil cins özellikleri

Bir tavus kuşu uzun, renkli tüylerini göstermektedir; ikincil cins özelliklerine bir örnek.

İkincil cins özellikleri, insanlarda ergenlik ve diğer hayvanlarda ise cinsel olgunluk sırasında ortaya çıkan, özellikle bir türe ait iki cinsi (yani dişi ve eril) birbirinden ayıran, fakat üreme sisteminin doğrudan parçası olmayan özelliklerdir. Üremenin gerçekleşmesi için doğrudan öneme sahip olan birincil cins özelliklerinden (yani eşey organları) farklıdır.

En bilinen ikincil cins özellikleri arasında eril aslanların yeleleri ve eril tavus kuşlarının uzun tüyleri vardır. Diğer çarpıcı örnekler arasında ise eril denizgergedanlarının uzun dişleri, eril deniz filleri ve hortum maymunlarındaki genişleyen hortumlar ve birçok antilop ile keçinin boynuzları vardır. Eril kuşlar ve çok sayıda balık türü daha açık renklenmeye veya diğer dış süslemelere sahiptir. Cinsler arasındaki boyut farklılıkları aynı zamanda ikincil cins özellikleri olarak düşünülür.

İnsanlarda, görünür ikincil cins özellikleri arasında kadınlarda büyüyen memeler, erkeklerde ise sakallar ve âdem elması bulunur.

Ayrıca bakınızDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle