İflas; borçlarını ödeyemeyen kişi veya kuruluşların borçlarının bir kısmından veya tamamından kurtulma talebinde bulunabilecekleri yasal bir süreçtir. İflas, çoğu yargı bölgesinde, genellikle borçlu tarafından başlatılan mahkeme süreciyle başlar ve uygulanır.

İflas, borcunu ödeyemeyenin sahip olabileceği tek yasal statü değildir. Bu nedenle iflas terimi, "borcunu ödeyememe"nin eş anlamlısı değildir.

Konuyla ilgili yayınlar

değiştir

Dış bağlantılar

değiştir